Sestava Přehledka docházky za období 1.1.2003 až 31.1.2003 pro firmu BM-Soft    Tištěno dne 27.06.2012 v 18:34:28
ZaměstnanecSl.101
Odprac.
Sl.102
Fond
Sl.103
Přesčas
Sl.107
Prac.dní
Sl.108
Odpr.dní
Abs.1
Dovol
Abs.2
Nemoc
Abs.3
Sl.ce
Abs.6
Lékař
Abs.7
Přest
Abs.8
Náhra
Sl.149
Stravné
Sl.151
Stravenky
Sl.152
Nem.4-21
Sl.154
Přesč.Po-Pá
Sl.163
Neodpr.Sv
Sl.165
Odpolední
Sl.166
Nem.1-3
Sl.167
Nem.nad21
Stávková Iva (2) 173:22 176:00 7:48  Dny:22  Dny:20 8:00 Dny:1  2:26    Dny:1   Ks:20 Č:480 Kč  16:18 8:00 Dny:1 50:14  
Donné Jiří (4) 81:02 176:00 1:02  Dny:22  Dny:10  96:00 Dny:16       Ks:10 Č:240 Kč  Dny:10 1:02 8:00 Dny:1 14:11  Dny:2 
Bořil Josef (13) 158:56 176:00 4:47  Dny:22  Dny:22   21:50     Č:69 Kč  Ks:21 Č:504 Kč  5:47 8:00 Dny:1 16:45  
Babáčková Hana (14) 131:02 176:00 8:43  Dny:22  Dny:19 24:00 Dny:3  30:11  4:41   Č:276 Kč  Ks:15 Č:360 Kč  14:54 8:00 Dny:1 18:57  
Los Luděk (17) 161:39 176:00 0:23  Dny:22  Dny:22   13:47 0:57    Č:69 Kč  Ks:21 Č:504 Kč  1:23 8:00 Dny:1 34:06  
Hlávka Karel (22) 175:21 176:00 0:27  Dny:22  Dny:22   1:06      Ks:22 Č:528 Kč  0:27 8:00 Dny:1 46:11  
Horníčková Božena (24) 147:53 176:00 4:43  Dny:22  Dny:19 16:00 Dny:2  2:45 14:05 Dny:1 0:21    Ks:17 Č:408 Kč  8:34 8:00 Dny:1 20:25  
Novotná Jiřina (28)  184:00   Dny:22   184:00 Dny:31        Dny:12     Dny:3  Dny:8
Jílková Anna (30) 118:16 176:00 0:10  Dny:22  Dny:17  40:00 Dny:7 18:23  0:20    Ks:17 Č:408 Kč  Dny:2 2:30 8:00 Dny:1 16:38  Dny:3 
Opršalová Ludmila (40) 149:39 176:00 3:39  Dny:22  Dny:18 24:00 Dny:3  0:30 5:30 Dny:1     Ks:18 Č:432 Kč  6:09 8:00 Dny:1 16:42  
Žák Jan (54) 176:46 176:00 0:46  Dny:22  Dny:22         Ks:22 Č:528 Kč  0:46 8:00 Dny:1 21:15  
Pokorný Petr (71) 167:52 176:00 -1:03  Dny:22  Dny:22   7:05      Ks:22 Č:528 Kč  -1:03 8:00 Dny:1 49:51