Za 7 980,- Kč
s terminálem BM-F108
do 10 zaměstnanců
    Za 9 950,- Kč
s terminálem BM-F630
do 10 zaměstnanců
    Za 13 750,- Kč
s terminálem BM-F630
do 30 zaměstnanců


                                                                                   
16 890,- Kč
s terminálem BM-F702
do 10 zaměstnanců
    18 690,- Kč
s terminálem BM-F702
do 30 zaměstnanců
    Za 16 450,- Kč
RasPi set s BM-F630
do 10 zaměstnanců


                                                                                   
Za 13 240,- Kč
S terminálem BM-F201
a identifikací kratou
do 10 zaměstnanců
    Za 7 190,- Kč
S terminálem BM-Term
a identifikací čipem
do 10 zaměstnanců      
    Za 6 060,- Kč
Se čtečkou BM-Scan
do 10 zaměstnanců


Další varianty i pro jiné počty zaměstnanců najdete přímo v E-Shopu