Řídící jednotka BM-RJ02 rozvodné sítě BM-NET

Docházkový systém Docházka 3000 Toto zařízení umožňuje funkci docházkových terminálů, čteček a dalších prvků nezávisle na chodu počítače s docházkou, takže jej využijete v případě, kdy nechcete nechávat kvůli docházce neustále zapnuté PC. Řídící jednotka dokáže obsluhovat až 250 zařízení a má paměť na 3000 událostí. Terminály a ostatní zařízení se místo do PC zapojí do řídící jednotky pomocí rozvodné sítě BM-NET. Tato síť je v podstatě velice jednoduchý třídrátový rozvod, na který se všechna zařízení zapojují paralelně. Řídící jednotka je pak propojena s počítačem pomocí sériového portu nebo USB převodníku. Paměť jednotky je možné rozšířit na dvojnásobek, ale většinou to není nutné. Při normálním provozu ve firmě s 50 zaměstnanci paměť vystačí zhruba na měsíc. Jakmile je zapnut připojený počítač, přenesou se události do docházky a paměť se uvolní.

Nejpoužívanější způsob zapojení vidíte na následujícím obrázku:
Docházkový systém Docházka 3000

Obrázek níže ukazuje zapojení s terminálem a čtečkou, kdy je navíc řídící jednotka zapojena do USB portu počítače. Tedy situace například u levnějšího notebooku, který nemá sériový port, jen USB porty:
Docházkový systém Docházka 3000

Dále je příklad složitějšího zapojení i s otevíráním dvou dveří dle oprávnění:
Docházkový systém Docházka 3000

Všechna připojená zařízení jsou funkčně, vzhledově i cenově shodná s jejich variantami na sériový port, obsahují ale jiné komunikační rozhraní.

Řídící jednotka tedy zajišťuje funkčnost připojených zařízení nezávisle na chodu docházkového systému nainstalovaného na počítači. Není samozřejmě nutné, aby byla připojena přímo k počítači s nainstalovanou docházkou (docházkovému serveru), ale může být zapojena k libovolnému PC, které má po počítačové síti s TCP/IP protokolem k docházkovému serveru přístup. Nemáte-li počítačovou síť, je možné data mezi řídící jednotkou a docházkou přenášet pomocí notebooku nebo USB flash disku či diskety. Samozřejmě je také možné mít více samostatných rozvodů s více řídícími jednotkami, ale tato koncepce se uplatní jen ve velmi rozsáhlých organizacích a jejich pobočkách, které tak mohou mít společný docházkový server někde v centrále, na který jsou pobočky napojeny. Celá organizace pak má jednotný docházkový systém, kde je velkou výhodou okamžitý přehled o docházce všech zaměstnanců z libovolného místa. Podmínkou v tomto případě je samozřejmě síťové spojení s TCP/IP protokolem.

Přenos událostí z paměti řídící jednotky probíhá pomocí komunikačního programu nainstalovaném na připojeném PC (viz obrázek níže). V programu se nastaví v podstatě jen číslo sériového portu (nebo USB převodníku), ke kterému je jednotka připojena a pokud samotný docházkový systém běží na jiném počítači, pak ještě i jeho adresa. Jednotka pak události posílá přes tento komunikační program do docházky a až jakmile od ní dostane potvrzení o úspěšném uložení do databáze, teprve je ze své paměti smaže. Komunikační program je k dispozici pro Windows i pro Linux (také v konzolové verzi).
Docházkový systém Docházka 3000

Zapojení zařízení lze realizovat také v mnohem složitějších konfiguracích, kdy potřebujete zapojit systém například v několika patrech, či více budovách, nebo třeba i pobočkách v jiných městech. Nějaké základní ukázky schémat zapojení již realizovaných projektů naleznete níže:

Zapojení systému pro úřad se 3 detašovanými pracovišti v různých častech města a dále 4 pracovišti v jiných městech: Docházkový systém Docházka 3000

Zapojení docházkového, přístupového a stravovacího systému v rozlehlém areálu výrobního podniku: Docházkový systém Docházka 3000