Docházka 3000 evidence docházky

M o n t á ž e , Š k o l e n í , M z d y , A k t u a l i z a c e, G D P R

Montáž docházkového systému je velice jednoduchá a popsaná v dodané dokumentaci. Takže v drtivé většině případů si systém dokáže zákazník jednoduše zprovoznit sám. Systém dodáváme předkonfigurovaný tak, aby jeho instalace byla opravdu jednoduchá. Stačí tedy připevnit terminál dvěma šrouby na zeď, zdroj zapojit do zásuvky, datový kabel do PC a nainstalovat program. Poté zadat zaměstnance a už je možné systém používat. Vše je přehledně popsané v dodané dokumentaci doplněné obrázky. K dispozici je i video-návod a on-line nápověda přímo v programu.

Docházka 3000 dva BM-F702       Docházka 3000 jeden BM-F628
Terminály BM-Finger na otisk prstu se jedoduše připojí do napájení a pokud máte k dispozici počítačovou síť, tak datovým kabelem do přípojky LAN. Data se pak do programu přenáší automaticky. Pokud síť k dispozici není, přenáší se data ručně pomocí USB flash disku (flešky) - viz obrázky nahoře.

Pokud přesto požadujete dodání včetně instalace, je možné zajistit její provedení některou z našich partnerských montážních firem. Většinou je oslovujeme u rozsáhlejších instalací, kde je součástí i otevírání dveří a je tedy třeba zabudovat zámky do zárubní, což vyžaduje zručnějšího řemeslníka. Dále pokud je například systém rozsáhlejší a nachází se ve více budovách případně i na pobočkách v jiných městech než centrála a nebo je třeba napojit brány, závory, turnikety a podobně.
Hlavním partnerem pro montáže složitějších systémů je firma TelAccess z Olomouce.
Dalšímy partnerskými montážními firmami jsou Kompet z Hluboké nad Vltavou a firma Microware z Prahy.


Zpracování mezd z Docházky 3000 je možné několika způsoby. Pokud máte vlastní mzdovou účetní, pak si snadno vytiskne údaje pro zpracování mezd přímo z programu. Externí účetní je možné výstupní sestavu například odeslat e-mailem. Dále program umožňuje exportovat data přímo do některých mzdových systémů (OK Mzdy, Elanor, Premier, KS Program, Helios, MUKwin ...) a obsahuje i univerzální exportní soubory pro další mzdové programy.
Uživatelům systému Docházka 3000 jsme také schopni zajistit profesionální zpracování mezd na základě podkladů z výsledovky docházkového systému. Přímo z Docházky 3000 lze jednoduše odeslat data do s námi spolupracující účetní a mzdové firmy, která zajistí zpracování mezd na základě těchto podkladů a dle zákonných požadavků na mzdovou agendu.
Pokud tedy chcete zajistit zpracování mezd, využijte služby Zpracování mezd (ucto.dochazka.eu)
Jednoduchý mzdový systém je přímo i součástí Docházky 3000. Nejedná se ale o plnohodnotný mzdový systém, slouží pouze k orientačnímu náhledu mezd . Umí spočítat mzdu na základě šablon s hodinovou sazbou a procentuálním nastavením příplatků či srážek. Neobsahuje ale například odvody.


Školení a podpora - školení pracovníků pověřených obsluhou docházkového systému je rovněž možné zajistit. Systém dodáváme přednastavený tak, aby si zákazník vše jednoduše zprovoznil sám. Součástí dodávky je samozřejmě i tištěná dokumentace, kde je vše podrobně popsáno a doplněno obrázky, dále je na CD rovněž prezentační video s podrobným vysvětlením všech funkcí a možností nastavení. Vzniknou-li přesto nějaké nejasnosti, je k dispozici základní bezplatná telefonická a e-mailová podpora, kde Vaše dotazy rádi zodpovíme nebo Vás navedeme na konkrétní dokumentaci. V ostatních případech je navíc k dispozici i možnost podpory placené, pokud se nechcete sami nastavením systému zabývat. Veškeré informace o formách placené i neplacené podpory nejdete v tomto návodu.


Docházka 3000 a GDPR - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (2016/679/EU)    
Dne 25.5.2018 vstoupilo v platnost obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR), které z pohledu zpracování osobních údajů zaměstnanců (dále jen OÚ) v docházkovém systému nahradí dosavadní zákon č. 101/2000 o ochraně osobních údajů. V návaznosti na tuto legislativu obsahuje již SW Docházka 3000 v menu "Zaměstnanci / Nařízení GDPR" od verze 7.60 funkce s ochranou OÚ souvisejících, tak aby zaměstnavatelům splnění požadavků co nejvíce usnadnil. Jedná se například o následující funkce:
- evidence jaké OÚ o kom a kde jsou uloženy (podklady k analýze)
- průvodce pro vytvoření potřebných souhlasů (jaké OÚ, účel a doba zpracování atd.) a následná evidence souhlasů
- evidence záloh databáze a informace jaká data obsahují z pohledu ochrany OÚ
- šifrování dat (úložiště) včetně záloh databáze a síťových přenosů (HTTPS)
- logování kdo kdy a jak s čími OÚ pracoval, hledání v logu a možnost tisku protokolu
- možnost exportu OÚ konkrétní osoby pro splnění práva na přenositelnost
- sledování doby uloženi OÚ s upozorněním na vhodnost výmazu či anonymizace pokud vyprší souhlas a nejsou žádné další právní důvody k uchování
- přímá podpora pro výmaz i anonymizaci OÚ (například výmaz z DB a anonymizace v modulu OLAP) včetně upozornění na seznam záloh databáze obsahující informace o OÚ této osoby
- možnost vynutit na biometrickém terminálu režim verifikace 1:1, takže i při čipování docházky otiskem prstu je dle vyjádření ÚOOÚ vše v souladu s nařízením GDPR

Účelem těchto a dalších návazných funkcí je tedy zapracování požadavků nařízení GDPR do docházkového systému. Podrobné pokyny naleznete přímo v programu Docházka 3000 v menu "Firma / Návody PDF / Nařízení GDPR" nebo na instalačním či aktualizačním CD programu ve složce "Prirucky" v souboru "GDPR.pdf".


Soubory ke stažení - část určena stávajícím uživatelům systému, kteří si jej zakoupili s dvanácti-měsíční aktualizací. Naleznou zde nové verze programu a dalších součástí systému, které si mohou stáhnout a aktualizovat tak systém na poslední verzi. Samozřejmě je možné nechat si aktualizaci poslat poštou na disku CD-ROM včetně jednoduchého návodu.

Soubory ke stažení:
Dokumentace Příručky k programu ke stažení
Docházka 3000 Aktualizační soubor starší verze docházky 2001
BM-TermW Ovládací program sériového terminálu či čtečky pro Windows
BM-TermL Ovládací program sériového terminálu či čtečky pro Linux
BM-RJ02win Ovládací program Řídící jednotky BM-RJ02 pro Windows
BM-RJ02lin Ovládací program Řídící jednotky BM-RJ02 pro Linux
Bcompiler-Win Knihovna php_bcompiler.dll pro Windows
Bcompiler-Lin Zdrojový kód php_bcompiler pro Linux
BinZip2-Win Knihovna php_bz2.dll pro Windows

Některé z výše uvedených souborů jsou zaheslovány a dále chráněny speciálním komprimačním programem. Hesla i potřebný rozbalovací program byly zákazníkům rozesílány e-mailem. Pokud nemáte původní verze programů, nebudou Vám nové verze fungovat - nemáte tedy cenu SW stahovat, když jej nemáte koupený.