Docházka 3000 evidence docházky
Návody ke stažení - část určena stávajícím uživatelům systému, kteří si jej zakoupili. Naleznou zde dokumentaci k programu a dalším součástem systému, které si mohou stáhnout, pokud například ztratili instalační CD, na kterém návody byly.
Návody jsou rozděleny do dvou částí. V první jsou hlavní návody pro běžné používání k samotnému programu. Ve druhé části jsou speciální návody pro správce sítě popisující např. přeinstalaci, zálohování, nestandardní změny konfigurace prostředí či jiné specifické úpravy.
!! Pokud máte verzi programu nižší než 7.60 a plánujete přechod na Windows 10, potřebujete aktualizaci.

Návody k práci s programem:
Administrátorská příručka Základní příručka pro administraci docházky
Uživatelská příručka Pro zaměstnance, kteří si docházku čipují přes počítač
Čipování docházky Zadávání příchodů, odchodů, absencí, přerušení, noční práce
Uzávěrka docházky Doporučený postup pro měsíční i roční uzávěrku docházky
Nastavení směn Příručka popisující několik možností nastavení při práci na směny
Nastavení směn - příklad Konkrétní řešení směn z praxe jako doplnění k předchozí příručce.
Nastavení přestávek Příručka popisující možností nastavení přestávek v práci (přestávky dle ZP i pevné)
Absence a přerušení Zadávání celodenních absencí a přerušení (+ práce s dovolenými, sl.cestami atd.)
Převody přesčasů Převádění přesčasových / nedočasových hodin mezi měsíci nebo týdny
Typy práce, zakázky Sledování práce na zakázkách, strojích a podobně.
Úkony, úkolová mzda Evidence a vyhodnocení úkonů, činností atd. pro úkolovou mzdu či výkonnostní příplatky
Výpočet docházky Popisuje způsob výpočtu docházky a vliv nastavení parametrů.
Analýza dat - OLAP Modul pro analýzu dat docházky, tvorbu vlastních sestav a grafů
Pracovní poměry Popis možnosti evidovat u zaměstnanců více pracovních poměrů
Personalistika Modul personalistiky rozšiřuje možnosti evidence zaměstnanců
Nastavení práv Přidělování práv pro vedoucí k prohlížení či editaci, přihlášení, hesla atd.
Sestavy z docházky Přehled nejpoužívanějších sestav a exportů z Docházky 3000
Schvalování docházky Popis modulu umožňujícímu zapnout schvalování docházek vedoucími

Export do mezd pomocí CSV Popis datových CSV formátů pro export do mzdových programů
Export do mezd pomocí XML Popis datového XML formátu pro export do mzdových a jiných programů
Export do mezd Flexibee Export dat do mzdového modulu programu Abra FlexiBee
Export do mezd Helios Export dat do mzdového modulu programu Helios Orange
Export do mezd Pamica Export dat do mzdového modulu Pamica (od výrobce Pohody)
Export do mezd v DUELu Export dat do mezd v účetnictví Duel (výrobce Ježek SW)
Export do mezd v MRP K/S Export dat do mezd v programu MRP verze K/S
Export do mezd v MRP Vizuální systém Export dat do mezd v programu MRP Vizuální systém
Export do mezd PERM Export dat do mezd v programu Perm 3
Export do mezd KEO4 Export dat do mezd v programu KEO4
Export do mezd Flexibee Export dat do mezd v programu Abra Flexi
Stravovací systém Popis modulu stravovacího systému, který je součástí SW

Záloha databáze Popis 4 možnosti zálohy databáze programu a obnovy dat.
Oprava databáze Postup opravy databáze po nekorektním vypnutí PC.
Podpora k programu Informace o podpoře zdarma a placené podpoře k SW.
Přístup po síti Ukazuje, jak zajistit možnost práce s docházkou ze všech PC v síti.
Přeinstalace docházky Postup přenosu systému na nové PC - nový docházkkový server.
Heslo administrátora Informace k obnově administrátorského hesla.
Více firem Možnosti evidence docházky zaměstnanců z více firem.
Řešení problémů s SW Řešení problémů s provozem služeb docházkového systému.
Virtuální terminál Čipování pracovní doby při práci na dálku mimo pracoviště.
Mobilní aplikace Instalace mobilní aplikace pro snadnou práci s docházkou z mobilu
Směrnice NIS2 Kroky pro zajištění souladu docházky se směrnicí NIS2

Podrobná dokumentace SW Podrobná dokumentace, která je i v SW jako kontextové nápověda (modré otazníky)
Školení a montáž Informace k zajištění školení a montáže docházkového systému (pro menší zakázky)
Novinky SW Přehled nových funkcí řazený podle čísla verze programu
Rozdíly D3000 a Start Přehled hlavních rozdílů mezi touto Docházkou 3000 a levnou Docházkou Start


Technický popis terminálů:
BM-F300 Technický popis terminálu BM-F300 na obličej a otisky
BM-F060 Technický popis terminálu BM-F060 na otisky
BM-F108 Technický popis terminálu BM-F108 na otisky a karty/čipy
BM-F201 Technický popis terminálu BM-F201 na karty a čipy
BM-F630 Technický popis terminálu BM-F630 na otisky
BM-F702 Technický popis terminálu BM-F702 na otisky a karty/čipy
BM-F900 Technický popis terminálu BM-F900 na otisky a karty/čipy
BM-F302 Technický popis terminálu BM-F302 na obličej, otisky a karty/čipy