Biometrické docházkové terminály na otisk prstu, karty a čipy

Většina terminálů umí snímat jak otisky prstů, tak i bezkontaktní karty a čipy. Biometrická identifikace má však oproti kartám a čipům několik zásadních výhod:
1. Zaměstnanci nemusí nosit žádná ID média a nehrozí, že čip nebo kartu ztratí či poškodí.
2. Nemohou falšovat docházku tím, že by svůj čip někomu půjčili a ten by například čipnul později odchod
    i když majitel čipu již dříve odešel.
3. Zaměstnancům můžete nasnímat třeba všech 10 prstů a tak si mohou čipovat kterýmkoli prstem. Například
    když si jeden prst poraní, čipuje jiným. Nemohou se tedy "vymlouvat", že čip zapomněli doma. Některé
    terminály ale umožňují karty a čipy povolit, takže lze systém nasadit i v nečistém provozu.
Terminály fungují bez nutnosti stálého spojení s počítačem a pamatují si veškerá data i při výpadku proudu.
Navíc je lze přes program Docházka 3000 nastavit tak, aby při čipování vyžadovaly zadáni osobního čísla (vynucený režim verifikace 1:1), čímž se splní soulad s GDPR i pro biometrii - čipování docházky otiskem prstu.
Data lze přenášet automaticky po počítačové síti LAN. Ale lze také ručně pomocí USB flash disku (flešky) a v tomto případě není nutné (mimo napájení) terminál nikam připojovat.

Terminál na otisk prstu pro docházkový systém Docházka 3000
Terminál BM-F630
otisk, heslo, příchod,
odchod, 5 abs., hlasový výstup
Cena: 8 960,- Kč    
       Terminál evidence docházky Docházka 3000
Terminál BM-F702
- otisk, karta, čip, příchod, odchod, 3 nebo 20 kódů přerušení a absencí, typy práce (zakázky), otevírání dveří
Cena: 13 900,- Kč     Nejprodávanější v ČR
 
Terminál evidence docházky Docházka 3000
Terminál BM-F900
- otisk, karta, příchod, odchod, 8 nebo 20 kódů přerušení a absencí, typy práce (zakázky), otevírání dveří, hlasový výstup
Cena: 24 000,- Kč    
              Terminál evidence docházky Docházka 3000
Terminál BM-F201
- karta, čip, příchod, odchod, 3 kódy přerušení (absencí), otevírání dveří, hlasový výstup
Cena: 9 470,- Kč    
 
Terminál evidence docházky Docházka 3000
Terminál BM-F108
- otisk, karta, příchod, odchod, otevírání dveří, není počeštěn (angličtina)
Cena: 6 880,- Kč    
              Terminál evidence docházky Docházka 3000 BM-F060
Terminál BM-F060
- otisk prstu, příchod, odchod, není počeštěn (angličtina), bez LAN (jen USB flash disk)
Cena: 4 900,- Kč      


Rychlá srovnávací tabulka vlastností terminálů:
 BM-F630BM-F702 BM-F900BM-F380BM-F201 BM-F108BM-F060
Cena (s daní)8 960,-13 900,- 24 000,-37 900,-9 470,- 6 880,-4 900,-
ID otiskemAnoAno Ano  AnoAno
ID heslemAnoAno AnoAnoAnoAnoAno
ID karta, čip Ano AnoAnoAnoAno 
ID obličejem    Ano   
Absence  5 3 nebo 20*   7 nebo 20*   1 nebo 20*     3  
Typy práce Ano Ano    
Prac.poměry Ano Ano    
ČeštinaAnoAno AnoAnoAno  
Barevný LCDAno  AnoAno AnoAno
Mluvený hlasAno  AnoAnoAno Ano (EN)
Výstup zámku Ano AnoAnoAnoAno 
Počet otisků3 2002 500 3 000200 obličejů  1 800600
Připojení LANAnoAno AnoAnoAnoAno 
USB FlashAnoAno AnoAnoAnoAnoAno
Vzdálená správaAnoAno AnoAnoAno  
Dotekové LCD    Ano   
Zobrazí přesčasAnoAno AnoAnoAno  
Foto
*...Terminál umí dva režimy zadávání absencí (F-klávesou nebo číselně).


Popis čipování docházky na terminálu:

Každý terminál umí zadávat příchody, odchody a některé i několik typů absencí. Klávesnici má tedy terminál nějakým způsobem přednastavenou, ale pokud vám to nebude vyhovovat, můžete to změnit. Snažili jsme se výchozí nastavení zvolit tak, aby bylo čipování co nejjednodušší.

Výchozí nastavení je takové, že pracovník při čipování normálního příchodu či odchodu nemusí mačkat nic. Jen přiloží prst či kartu nebo čip. Systém sám pozná, zda se jedná o příchod či odchod podle poslední předchozí identifikace. Jednoduše první čipnutí tento den je příchod, druhé odchod, třetí příchod atd. Pokud jsou povoleny noční směny, umí rozpoznat i odchod z noční. V opačném případě, když noční povoleny nejsou, je první čipnutí každý den vždy příchodem.
Pokud chce čipovat absenci (přerušení), zmáčkne odpovídající klávesu a identifikuje se. Takže zadat služební cestu, lékaře, oběd atd. atd. je rovněž velice jednoduché.
Systém ve výchozím nastavení "uzná" stejnému pracovníkovi jen jedno čipnutí za minutu. Opět to můžete změnit, ale tato funkce zamezuje duplicitám, když si nechtěně čipne 2x či vícekrát za sebou.
Automatické rozpoznání příchodu / odchodu funguje správně i při používání více terminálů, kdy příchod čipnete na jednom a odchod na jiném. Převod čipnutí na příchody a odchody provádí až program Docházka 3000, který nejprve stáhne data ze všech terminálů, seřadí je podle času čipnutí a až poté zpracovává. Systém lze nastavit tak, aby sám pozastavil zpracování v případě, kdy je některý z terminálů dočasně nedostupný.

Kdyby z nějakého důvodu nevyhovovalo automatické rozpoznávání příchodů či odchodů, lze systém většinu terminálů překonfigurovat tak, že některou klávesu nastavíte jako Příchod a jinou jako Odchod. Takže pracovník pak před čipnutí příchodu zmáčkne tlačítko, na displeji se mu rozsvítí Příchod a identifikuje se. Obdobně u odchodu.
U některých terminálů (např. BM-F630) lze nastavit i časové intervaly pro předvolbu konkrétních funkcí. Takže například ráno od 5 od 10 bude předvolen příchod. Poté bude třeba od 11 do 1 odpolední předvolen oběd a od 14:00 bude předvolen odchod. Vše můžete sami upravit.

Úspěšná identifikace je doprovázena jak textem na displeji, tak také zvukovým signálem. Většina terminálů má mluvené hlasové pokyny. Takže po úspěšné identifikaci terminál řekne "V pořádku, děkuji". Pokud čip či prst nepozná, řekne "Chyba, zkuste znovu" a pracovník zkusí čipnout znovu třeba jiným prstem, pokud má ten první např. pořezaný. Vše je v češtině - jak texty na displeji, popisy tlačítek, tak mluvené hlasové pokyny.

Všechny terminály lze nastavit tak, aby po identifikaci zobrazily jméno pracovníka a například výši přesčasu k předchozímu dni. Takže ráno při čipování příchodu pracovník vidí průběžnou informaci o stavu své docházky.
Lze také zobrazit informaci o první události z plánovacího kalendáře či text prvního oznámení, pokud budou zaměstnanci tyto funkce v programu používat. Tuto funkci nemá pouze terminál BM-F108 a BM-F060.

Protože lze každému pracovníkovi zadat do terminálu více prstů (třeba všech 10), není s biometrickou identifikací problém. Kdyby se přesto rozpoznání nedařilo, může zaměstnanec před přiložením prstu zadat na klávesnici své osobní číslo. Terminál pak použije méně "přísný" algoritmus, u kterého můžete navíc sami určit úroveň "citlivosti" v konfiguraci terminálu.
Případně lze použít kombinovaný terminál (např. BM-F702), který umí jak otisky prstů, tak i bezkontaktní karty a čipy. Takže lidem, kteří na prstech otisky prakticky nemají (brusiči apod.), přidělíte kartu nebo čip.
Otisk zaměstnance by měl být na prstu viditelný zpravidla i okem. Pokud tomu tak není, nebo má pracovník prsty poškrábané, rozmokvané, obsahují poranění, poleptání, nečisty a podobně, nemusí biometrické rozpoznání fungovat a lze použít karty, čipy nebo případně hesla.

Kromě terminálu BM-F108 a BM-F060 podporují všechny ostatní i vzdálenou správu přes SW Docházka 3000. Takže v nich lze nastavovat zaměstnance, přístupová oprávnění, čas a další konfigurační parametry, aniž by bylo nutné k terminálu chodit.


Níže naleznete podrobné informace k jednotlivým typům terminálů:


Terminál evidence docházky Docházka 3000        Terminál F630 - základní docházkový systém

Prodejní cena s daní 8 960,- Kč  
plus SW Docházka 3000 dle licence
Viz přehled setů BM-Finger

      

Popis
Docházkový terminál BM-F630 je cenově dostupné zařízení pro evidenci docházky otiskem prstu. Lze nahrávat příchody, odchody a dále 5 kódů absencí (dovolená, sl.cesta, lékař, přestávka, OČR). Terminál umožňuje kombinaci dvou bezpečnostních prvků při autentizaci osob. Jednak snímáním otisku prstů a dále možnost identifikace číselným heslem. Pokud je to v programu povoleno, zobrazí po čipnutí jméno zaměstnance a aktuální výši přesčasu, takže pracovník má přehled o své docházce i při čipování na terminálu.
Terminál F630 má rychlou odezvu při čtení otisků (méně jak 2s) a to při minimální chybovosti načtení otisku díky nejnovějšímu algoritmu a kvalitnímu optickému senzoru shodnému s dražšími terminály. Zařízení je stejně jako ostatní terminály plně počeštěno - uživatelská část i menu a hlasové pokyny. Spolu s SW Docházka 3000 se používá pro zadávání příchodů, odchodů a až 5 možných kódů absencí k vyhodnocení docházky pracovníků. Další kódy absencí a přerušení lze samozřejmě zadat přes počítač.

Možnosti komunikace s PC
  - přes ethernet, tedy počítačovou síť s TCP/IP protokolem - libovolný počet terminálů.
  - přes USB flash disk - terminál nemusí být nikam připojen, data přenášíte "fleškou"

Technické parametry:
Kapacita otisků prstů: 3 200
Kapacita záznamů: 80 000
Moderní algoritmus: ZKF-VX10 s vysokou přesností a spolehlivostí identifikace
Komunikace: TCP/IP, RS 232, RS485, USB
Displej: Barevný TFT, kompletně v češtině
Certifikovaný silikonový senzor FIPS 201
Možnost více otisků jednoho uživatele (záložních)
Audio-vizuální indikace pro povolení a zamítnutí oprávněného/neoprávněného otisku prstu
Identifikace: 1:1 nebo 1:N, lze vynutit režim 1:1 (soulad s GDPR)
Vzdálená správa přes SW Docházka 3000: Ano
FAR: < 0,0001 %
FRR: < 1,0 %
Napájení 5 V
Proudový odběr: 210 mA v klidu (250 mA - snímání otisku, 160 mA - režim spánku)
Pracovní teplota: 0 - 45°C
Rozměry: 180 x 135 x 40 mm (D x Š x H)


Terminál evidence docházky Docházka 3000        Terminál BM-F702 - vylepšený docházkový
a přístupový systém

Prodejní cena s daní 13 900,- Kč  
plus SW Docházka 3000 dle licence
Viz přehled setů BM-Finger

      

Popis
Moderní biometrický terminál pro přístupové aplikace, nabízející výborný výkon. Využívá vyspělý algoritmus a dosahuje vysoké spolehlivosti, přesnosti a má vynikající vyhledávací rychlost. Terminál je stejně jako všechny následující plně počeštěn. Spolu s programem Docházka 3000 se používá jak pro otevírání dveří, tak i jako terminál na zadávání příchodů, odchodů a 20 možných kódů přerušení či absencí a neomezeného počtu typů práce. Význam funkčních kláves F1 až F4 se dá v aktuálních verzích docházky libovolně měnit. Původní výchozí nastavení je pro zadávání příchodů / odchodů (F1), služební cesty (F2), návštěvy lékaře (F3) a přestávky (F4). Od verze docházky 6.22 je ale možné klávesy libovolně přeprogramovat a to nejen na jiné kódy přerušení a absencí, ale také na zadávání změny práce, čistě otevření dveří, zadání příchodu či odchodu s pevným nastavením nebo automatickým rozpoznáním a navíc s doplněním buď čísla přerušení nebo typu práce či obojího. Pokud je to v programu povoleno, zobrazí po čipnutí jméno zaměstnance a aktuální výši přesčasu, takže pracovník má přehled o své docházce i při čipování na terminálu. Kromě otisku prstu umí terminál snímat navíc i bezkontaktní karty a čipy. Barva terminálu černá nebo stříbrná, dodává se v černé.

Možnosti komunikace s PC
  - přes ethernet, tedy počítačovou síť s TCP/IP protokolem - libovolný počet čteček.
  - přes sériový port RS232 - přímo připojen do PC
  - přes USB flash disk - terminál není nikam připojen, data přenášíte "fleškou"

Vlastnosti:
  * Certifikovaný silikonový senzor FIPS 201
  * Rozpoznání jednoho otisku za sekundu, umí snímat i bezkontaktní čipy/karty
  * Možnost více otisků jednoho uživatele (záložních)
  * Paměť na 1.500 otisků, 10.000 karet a 100.000 transakcí.
  * Počet kódů absencí a přerušení: 3 + normální příchod/odchod a typy práce nebo 20 kódů přerušení bez typů práce
  * Zabudovaná rozhraní: porty sériové, wiegand vstup/výstup, eternetový a USB
  * Moderní algoritmus ZKF-VX10 s vysokou přesností a spolehlivostí identifikace
  * Výstupy relé pro alarm, zvonek, zámek, tlačítko pro odchod, atd.
  * Vícejazyčná podpora, čeština
  * Vzdálená správa přes SW Docházka 3000
  * Audio-vizuální indikace pro povolení a zamítnutí oprávněného/neoprávněného otisku prstu

Technická specifikace:
  * Kapacita otisků: 1 500
  * Kapacita ID karet: 10 000
  * Kapacita záznamů: 100 000
  * CPU: 32bit
  * Paměť: 8 MB flash
  * Displej: černobílý, v češtině
  * Algoritmus: verze ZKFinger VX10.0
  * Identifikace: 1:1 nebo 1:N, lze vynutit režim 1:1 (soulad s GDPR)
  * Doba ověření: <2 s
  * FAR: < 0,0001 %
  * FRR: < 0.01 %
  * Senzor: SecuGen (čtení vlhkých, suchých i poškozených otisků prstů)
  * I/O rozhraní: RS232/485, Ethernet 10/100MBit, 26-bit Wigeband vstup/výstup
  * Standardní funkce: letní čas, pracovní statusy, SMS
  * Napájení: 12V DC
  * Odběr: 2W
  * Výstupní relé: 12 V, 3 A se ZK zdrojem
  * Provozní teplota: -10 °C - 55 °C
  * Provozní vlhkost: 20 % - 80 %
  * Rozměry: 114 (d) x 117 (š) x 38 (v) mm


Terminál evidence docházky Docházka 3000        Terminál BM-F900 - Multimediální docházkový a přístupový systém

Prodejní cena 24 000,- Kč  
plus SW Docházka 3000 dle licence
Viz přehled setů BM-Finger

      

Popis
Multimediální docházkový terminál BM-F900 s barevným TFT displayem a hlasovým výstupem nabízí vysokorychlostní algoritmus čtení otisků se senzorem otisků prstů od firmy SecuGen. Optický senzor je odolný proti poškrábání, nárazu, vibracím a elektrostatickému výboji. Možnost identifikace pomocí otisku prstů, hesla, karty nebo kombinací některé z těchto ověřovacích metod. Možnost komunikace přes LAN, USB, RS232 a Flash disk

Spolu s programem Docházka 3000 se používá jak pro otevírání dveří, tak i jako terminál na zadávání příchodů, odchodů a 20 možných kódů přerušení či absencí navíc s možností zadání neomezeného množství kódů typu práce například pro sledování práce na zakázkách, projektech, strojích atd. Terminál lze tedy plnohodnotně použít jak pro přístup, tak pro docházku. Je dodáván se standardním 3,5" barevným TFT displejem a česky namluveným hlasovým výstupem. Terminál je stejně jako všechny následující plně počeštěn.   Docházkový systém Docházka 3000

Možnosti komunikace s PC
  - přes ethernet, tedy počítačovou síť s TCP/IP protokolem - libovolný počet terminálů
  - přes sériový port RS232 - přímo připojen do PC
  - přes USB flash disk - terminál není nikam připojen, data přenášíte "fleškou"

Technická specifikace:
  * Senzor: SecuGen (čtení vlhkých, suchých i poškozených otisků prstů)
  * Kapacita otisků prstů: 3 000 otisků
  * Možnost více otisků jednoho uživatele (záložních)
  * Vzdálená správa přes SW Docházka 3000
  * Kapacita transakcí: 30 000 záznamů
  * Obrazovka: Barevná 3,5" TFT obrazovka, vše v češtině
  * Doba ověření: pod 1 vteřinu
  * Platforma: ZEM500 (8M Flash)
  * CPU: 32bit ZK6001 Microprocessor
  * Algoritmus: Version ZKfinger VX10.0
  * Identifikace: 1:1 nebo 1:N, lze vynutit režim 1:1 (soulad s GDPR)
  * FAR: < 0,0001 %
  * FRR: < 0.01 %
  * Rozhraní: TCP/IP, RS232, RS485, USB host a klient, 26-bit Wiegand vst/výst
  * Funkční klávesy: 8 programovatelných funkčních kláves
  * Rozměry: 210 (š) x 145 (d) x 45 (v) mm
  * Standard: programovatelné zvonění, SMS, T9 vkládání textu, 12V UPS
  * Napájecí napětí: 12V
  * Volitelné: karty Proximity/HID/Mifare, Wi-Fi
  * Provozní teplota: -10 °C až +55 °C
  * Provozní vlhkost: 20 % - 80 %


Terminál evidence docházky BM-F201        Terminál F201 - jednoduchý docházkový a přístupový systém na RFID karty a čipy

Prodejní cena s daní 9 470,- Kč  
plus SW Docházka 3000 dle licence
Viz přehled setů BM-Finger

        

Popis
Terminuál BM-F201 umožňuje kombinaci dvou bezpečnostních prvků při autentizaci osob, snímáním bezkontaktních RFID karet nebo čipů případně v kombinaci s požadavkem zadání PINu. Terminál má velmi rychlou odezvu při identifikaci (méně jak 1s) a to při nulové chybovosti načtení média. Je kompletně počeštěn včetně mluvených hlasových pokynů a spolu s SW Docházka 3000 se používá jak pro otevírání dveří, tak i jako terminál na zadávání příchodů a odchodů, 3 možných kódů přerušení či absencí. Význam funkčních kláves F1 až F4 se dá v aktuálních verzích docházky libovolně měnit. Původní výchozí nastavení je pro zadávání příchodů / odchodů (F1), služební cesty (F2), návštěvy lékaře (F3) a přestávky (F4). Klávesy je ale možné libovolně přeprogramovat a na jiné kódy přerušení či absencí. Pokud je to v programu povoleno, zobrazí po čipnutí jméno zaměstnance a aktuální výši přesčasu, takže pracovník má přehled o své docházce i při čipování na terminálu. Česky namluvený hlasový výstup informuje zaměstnance o úspěšnosti identifikace atd. Terminál umožňuje napojení externí čtečky ID médií a tím zajistí možnost oboustranného čipování a otevírání dveří. Barva terminálu je černá.

Možnosti komunikace s PC
  - přes ethernet, tedy počítačovou síť s TCP/IP protokolem - libovolný počet čteček.
  - přes sériový port RS232 - přímo připojen do PC
  - přes USB flash disk - terminál není nikam připojen, data přenášíte "fleškou"

Technické parametry:
Kapacita záznamů: 50 000
Kapacita ID médií: 10 000
Displej: černobílý, v češtině
Hlasový výstup: česky namluvený
Ovládání přístupu: 50 časových zón, 5 skupin, 10 kombinací, podpora autonomní funkce
Vzdálená správa přes SW Docházka 3000
Výstup: 26-bit wiegand, relé 3A / 12V pro otevírání dveří
Komunikace: TCP/IP, RS 232, RS485
Napájení: 12 V
Proudový odběr: 210 mA v klidu (250 mA - snímání ID média, 160 mA - režim spánku)
Pracovní teplota: 0 - 45°C
Počet kódů absencí a přerušení: 3 + normální příchod/odchod
Zabudovaná rozhraní: porty sériové, wiegand vstup/výstup, eternetový a USB
Výstupy relé pro alarm, zvonek, zámek, tlačítko pro odchod, atd.
Rozměry: 98 (š) x 129 (v) x 42 (h) mm


Terminál evidence docházky Docházka 3000        Terminál BM-F108 - levný biometrický systém

Prodejní cena s daní: 6 880,- Kč
plus SW Docházka 3000 dle licence
Viz přehled setů BM-Finger

      

Popis
Docházkový terminál BM-F108 je cenově výhodné zařízení pro evidenci docházky otiskem prstu nebo bezkontaktní kartou (nepodporuje čipy). Terminál F108 má rychlou odezvu při čtení otisků (méně jak 2s) a to při minimální chybovosti načtení otisku. Lze jím ovládat elektromagnetický dveřní zámek. Zařízení má základní menu v angličtině. Přenos záznamů z terminálu do programu automaticky při zapojení do počítačové sítě LAN, nebo ručně pomocí USB flash disku (flešky). Spolu s českým SW Docházka 3000 se používá pro zadávání příchodů a odchodů k vyhodnocení docházky pracovníků. Barva terminálu černo-stříbrná s barevným LCD displejem.

Možnosti komunikace s PC
  - přes ethernet, tedy počítačovou síť s TCP/IP protokolem - libovolný počet čteček.
  - přes USB flash disk - terminál nemusí být nikam připojen, data přenášíte "fleškou"

Technické parametry:
Kapacita otisků prstů: 1 800
Kapacita ID médií: 2 000
Kapacita záznamů: 60 000
Komunikace: Ethernet TCP/IP, USB flash
Možnost více otisků jednoho uživatele (záložních)
Audio-vizuální indikace pro povolení a zamítnutí oprávněného/neoprávněného otisku prstu
Obrazovka: Barevná 50 x 36 mm, angličtina
Doba ověření: pod 2 vteřiny
Algoritmus: Version CF10
Identifikace: 1:1 nebo 1:N
FAR: < 0,001 %
FRR: < 0.1 %
Napájení 12 V
Proudový odběr: 200 mA
Pracovní teplota: 0 - 45°C
Rozměry: 187 x 87 x 37 mm (V x Š x H)


Terminál evidence docházky Docházka 3000 BM-F060        Terminál BM-F060 - nejlevnější biometrický systém

Prodejní cena s daní: 4 900,- Kč
plus SW Docházka 3000 dle licence
Viz přehled setů BM-Finger

      

Popis
Docházkový terminál BM-F060 je cenově nejlevnější zařízení pro evidenci docházky otiskem prstu. Terminál F060 má rychlou odezvu při čtení otisků (méně jak 2s) a to při minimální chybovosti načtení otisku. Zařízení má základní menu v angličtině. Přenos záznamů z terminálu do programu pouze manuálně pomocí USB flash disku (flešky). Jako jediný nemá LAN konektor. Spolu s českým SW Docházka 3000 se používá pro zadávání příchodů a odchodů k vyhodnocení docházky pracovníků. Barva terminálu černá s barevným LCD displejem a anglicky mluvenými hlasovými pokyny.

Možnosti komunikace s PC
  - přes USB flash disk - terminál nemusí být nikam připojen, data přenášíte "fleškou"

Technické parametry:
Kapacita otisků prstů: 600
Kapacita záznamů: 100 000
Komunikace: USB flash
Možnost více otisků jednoho uživatele (záložních)
Audio-vizuální indikace pro povolení a zamítnutí oprávněného/neoprávněného otisku prstu
Obrazovka: Barevná 49 x 36 mm, angličtina
Doba ověření: pod 2 vteřiny
Hlas: Mluvené pokyny v angličtině
Identifikace: 1:N
FAR: < 0,005 %
FRR: < 0.1 %
Napájení 5 V
Proudový odběr: 200 mA
Pracovní teplota: 0 - 45°C
Rozměry: 170 x 120 x 35 mm (Š x V x H)


Možnosti zapojení terminálu:

Terminály můžete zapojit do počítačové sítě LAN (kromě BM-F060) a pak se z nich data do programu přenáší zcela automaticky. Pokud počítačová síť k dispozici není, lze data z terminálu do programu přenášet ručně pomocí USB flash disku (flešky).

Počet terminálů není nijak omezen. Níže uvedený obrázek ukazuje zapojení dvou terminálů do LAN. Stejně tak není omezený ani počet počítačů, ze kterých lze s programem pracovat.

Když potřebujete zavést systém ve více budovách nebo třeba i v rámci více poboček jedné firmy v různých městech, lze opět zapojit terminály do sítě a pokud máte pobočky datově propojeny například VPNkou, bude automatický přenos dat z terminálů do programu opět fungovat. Kde VPN k dispozici není, lze použít buď tzv. port-forwarding (port proxy), nebo data přenášet opět pomocí flash disku v případě, kdy pobočky či terminály nikam napojeny nejsou. Obrázek níže ukazuje příklad instalace systému ve firmě s centrálou a 2 pobočkami.


Otevírání dveří - přístupový systém:

Terminály BM-F702, BM-F201, BM-F108 a BM-F900 mají možnost napojení elektromagnetického zámku, takže jimi lze i otevírat dveře. Doporučený typ zámku je BEFO 11211. Pokud byste chtěli dveře otevírat oboustranně, tedy při vcházení dovnitř i odchodu ven, lze využít externí dveřní čtečku BM-F101e, která se dá k těmto terminálům připojit. Tato čtečka může být i v exteriéru, nevadí jí mráz ani déšť. Ukázka zapojení je zde:

Při příchodu dovnitř si tedy čipnete na venkovní čtečce a pokud máte právo v tuto dobu vstupovat, dveře se odblokují. Systém může rovnou identifikaci zaznamenat i jako začátek pracovní doby (což lze případně vypnout). Při odchodu si pak čipnete na terminálu uvnitř, nahraje se odchod a opět dojde i k otevření dveří. Vše je řešeno tak, aby zvenku nebylo možné násilnou manipulací se čtečkou či její kabeláží neoprávněně dveře otevřít.


Informace k ID čipům:
Většina terminálů podporuje nejen biometrickou identifikaci pomocí otisků prstů, ale pokud je to v jejich popisu uvedeno, pak i bezkontaktní ID karty a čipy. Jedná se ale o ID média, která objednáte u nás. Pak za funkčnost ručíme.
Pokud si ale média pořídíte jinde, nemusí s našimi terminály fungovat a není to chyba terminálů. Nemůžeme ručit za funkčnost jinde pořízených ID médií!
Cizí ID karty a čipy mohou mít malý vysílací výkon nebo používat jiné komunikační protokoly či přenosové frekvence, takže nemusí být s našimi terminály kompatibilní. Naše terminály používají ID média s frekvencí 125 kHz. Proto pokud trváte na použití Vašich stávajících ID médií, je třeba je nejprve zaslat k nám na oveření.


Přehled desítek dalších terminálů podporovaných v Docházce 3000 je zde.
Přehled podporovaných terminálů dle technilogie je zde.