Docházkové terminály

Zde najdete přehled terminálů přímo podporovaných docházkovým systémem Docházka 3000.
K práci se systémem se standardně používá pouze internetový prohlížeč. Terminál slouží ke snadnějšímu a rychlejšímu zadávání příchodů, odchodů a dalších údajů do docházkového systému. Instalace terminálu však není nezbytně nutná, jedná se pouze o volitelnou součást, která je však nepostradatelná tam, kde zaměstnanci běžně nemají přístup k počítači. Zde je instalace takového zařízení v podstatě nevyhnutelná.

Doporučená zařízení aktuální nabídky (připojení do počítačové sítě LAN nebo přenos dat USB fleškou):

Docházkový systém Docházka 3000 Terminály na otisk prstu, karty, čipy a rozpoznání obličeje BM-Finger . Otisk prstu má výhodu zejména v oproštění od identifikačních médií (prst má každý při sobě) a zamezení "podvodů" při značení docházky zaměstnanci zapůjčením ID média. Karty a čipy je však také možné v případě potřeby povolit a použít. Terminály umožňují značení příchodů, odchodů, přerušení a případně typů práce (zakázek) zároveň s možností otevření dveří dle nastavených oprávnění. Podporovaná jsou všechna komunikační rozhraní. Terminály mohou fungovat jak zcela samostatně (stažení dat přes USB Flash disk), tak přes zapojení do počítačové sítě LAN (ethernet). Program Docházka 3000 nainstalujete na vlastní PC s operačním systémem Windows libovolné verze. Další podrobnosti...


Docházkový systém Docházka 3000 v Raspberry Pi
Docházkový systém Docházka 3000, terminál BM-F628
Terminál na otisk prstu, karty, čipy s instalací programu v Raspberry Pi . Výhodou tohoto řešení je spojení identifikace otiskem prstu pomocí biometrického terminálu a programu Docházka 3000 předinstalovaného v minipočítači Raspberry Pi. Takže zprovoznění systému spočívá pouze v zapojení napájecích zdrojů a datových kabelů od terminálu i minipočítače. Odpadá nutnost instalovat vyhodnocovací SW Docházka 3000 na windowsový počítač zákazníka. Nemusíte tedy mít na žádném PC operační systém Windows a přesto můžete plnohodnotně využívat bohatých funkcí docházkového systému Docházka 3000. Toto řešení (plus ještě níže uvedené řešení s terminálem Yuno) se tedy hodí všude tam, kde je na všech PC například Linux či Mac OS.
Další podrobnosti...

Docházkový systém Docházka 3000 v terminálu Yuno Terminály BM-Term Yuno na čipy nebo karty jsou zařízení, která mají připojení jak do ethernetové sítě LAN, tak navíc i bezdrátovou WiFi. A dále mají přímo v sobě nainstalovaný program Docházka 3000. Pomocí tabletu či mobilu tedy můžete vyhledat síť WiFi poskytovanou samotným terminálem, přihlásit se do ní a hned přes webový prohlížeč plnohodnotně pracovat s docházkou. Samozřejmě je možné terminál připojit i kabelem do sítě LAN a pracovat s docházkou v terminálu po ethernetové síti z klasických PC. Výhodou oproti výše uvedenému systému s Raspberry Pi tedy je systém vše v jednom a možnost bezdrátového připojení. Terminály Yuno umožňují tak jako jiné čipovat příchody, odchody, krátkodobé absence (přerušení - všech 20) a typy práce (zakázek). Identifikace buď bezkontaktní kartou, přívěskem nebo v kontaktním provedení čipem iButton. Výhodou je oproti otisku prstu bezproblémová funkčnost i v nečistém provozu. Vhodné řešení zejména pro firmy, kterým stačí jeden čipovací terminál a nepožadují identifikaci otiskem. Další podrobnosti...

Docházkový systém Docházka Excel Systém Docházka Excel představuje jednoduché a levné řešení docházkového systému založené na vyhodnocení načipovaných příchodů a odchodů pomocí Excelu z balíku MS Office nebo zdarma dostupných alternativních systémů jako je Calc z OpenOffice nebo Libre Office. Set obsahuje terminál BM-F060 s identifikací otiskem prstu a je vhodný až pro 60 zaměstnanců. Menu terminálu je sice v angličtině, ale k systému je dodaný kompletní český tištěný návod. Data z terminálu stáhnete na USB flash disk (flešku), kde vznikne .XLS soubor s přímo zpracovanou docházkou. Soubor otevřete v Excelu či zdarma dostupném programu Calc. Na prvním listu je celkový sumář pracovní doby všech zaměstnanců s celkovou pracovní dobou, přesčasy, absencemi atd. Na druhém listu je hromadný přehled načipované docházky všech pracovníku v daném měsíci - časy příchodu a odchodu na jednotlivé dny. Na dalších listech je pak podrobný měsíční výkaz každého pracovníka, ve kterém vidíte jak jeho sumární údaje, tak podrobné denní čipování pracovní doby, přestávky, uznanou pracovní dobu každého dne a denní přesčas. Veškerou docházku tedy z terminálu zpracujete přímo v Excelu či zdarma dostupném programu Calc a nepotřebujete kupovat žádný specializovaný program na zpracování docházky. Další podrobnosti...Starší jednodušší zařízení: (připojení do sériového portu RS232 nebo převodníkem do USB)

Docházkový systém Docházka 3000 Terminál BM-Term na čipy nebo karty je zařízení schopné využít všechny vlastnosti systému. Umožňuje zadávání příchodů, odchodů, krátkodobých absencí (přerušení) a typů práce. Dále umožňuje jednoduše změnit typ práce v průběhu dne a také zadávat a rušit celodenní absence na libovolné datum (dopředu i zpětně). Všechny akce jsou zobrazovány na displeji terminálu. K identifikaci se využívá buď bezkontaktních médií (karta, přívěšek), nebo v provedení pro kontaktní identifikaci pak čip iButton, kterým se klepne na čtecí plošku terminálu. Výhodou je funkčnost i v nečistém provozu. Další podrobnosti...

Docházkový systém Docházka 3000 Čtečka BM-Scan je jednodušší ale také nejlevnější zařízení na čipy nebo karty schopné zaznamenávat příchody a odchody. K identifikaci stačí pouhé přiložení identifikačního média ke čtečce. Program sám pozná, zda má zaznamenat příchod či odchod. U příchodu také pozná, zda se jedná o návrat z krátkodobé absence nebo ne. Další podrobnosti...

Docházkový systém Docházka 3000 Řídící jednotka BM-RJ02 k nebiometrickým terminálům je zařízení nahrazující roli počítače při sběru dat a ovládání terminálů, čteček a dalších zařízení nezávisle na chodu PC s docházkou. Obsahuje paměť na 3000 událostí (příchodů,odchodů, absencí atd.) a její hlavní předností je, že umožňuje práci výše popsaných zařízení nezávisle na PC. Je také nezbytná pro přístupový systém (biometrické terminály na otisk prstu jednotku nepotřebují) Další podrobnosti...

Pro přístupový systém zajišťující otevírání dveří na základě přístupových oprávnění, sledování a vyhodnocování průchodů se používají čtečky BM-Door. Ty jsou vzhledově podobné snímači příchodů a odchodů BM-Scan. K dispozici je také modifikace BM-Pin obsahující klávesnici pro zadávání hesla a dále anti-vandal úprva. Samotné otevírání dveří zajišťuje elektronický dveřní zámek. Je možné použít buď dodávaný typ na 12 voltů, který je napájen přímo ze snímače, nebo jakýkoli jiný zámek s vlastním napájením do 100 voltů. Délka kabelů v terminálové síti by neměla překročit 300 metrů.

Stravovací systém Docházka 3000 Stravovací systém - Docházku 3000 je možno ve spolupráci s terminály BM-TermPlus a čtečkami BM-Scan (rozšířenými o číselný display) použít také pro stravovací systém. Objednání stravy provádí zaměstnanci buď přes PC, nebo pohodlněji pomocí terminálu, kde vyberou datum objednávky, ze seznamu konkrétní pokrm a přiložením čipu objednávku potvrdí. Případně mohou objednávku i rušit. Při výdeji se zaměstnanec identifikuje na čtečce a na display se zobrazí číslo objedného pokrmu, který mu má být vydán. Přes PC je pak možné prohlížet nejrůznější sestavy o stavu výdeje odebraných/neodebraných jídel, sumárních součtů a platebních výpisů. Další podrobnosti...


Přehled desítek dalších terminálů podporovaných v Docházce 3000 je zde.


Terminály dalších výrobců podporované systémem Docházka 3000

Docházkový systém Docházka 3000 BioSH-TA - Docházka 3000 dokáže plně spolupracovat také s terminály na otisk prstu i od firmy Fingerpro. Výhodou těchto zařízení je zejména oproštění od identifikačních médií (prst má každý při sobě) a zamezení "podvodů" při značení docházky zaměstnanci zapůjčením ID média. Podporovná jsou všechna komunikační rozhraní. Terminály mohou fungovat jak zcela samostatně (stažení dat přes USB Flash disk), tak přes zapojení do sítě či sériového portu. Podrobnosti zde ...

Intagral - Docházková data je možné importovat také ze systémů Intagral pomocí datového souboru MASTER obsahujícího identifikace. Po načtení je možné provádět plnohodnotné vyhodnocení a zpracování docházky v Docházce 3000. Podrobnosti zde ... Docházkový systém Docházka 3000

Docházkový systém Docházka 3000 Terminály ACTAtek, F707 a další, které výrobce dodává se SW umožňujícím stažení dat do textových (csv) souborů, je možné rovněž používat s Docházkou 3000 jednoduchou definicí formátu importního souboru. Podrobnosti zde...

Terminál GCT115, který vyrábí a dodává firma GoldCard, je zařízení se stejnými funkcemi jako terminál BM-Term. Lze pomocí něj zadávat příchody, odchody, absence, také typy práce atd. Všechny akce jsou zobrazovány na display. K identifikaci jsou používány bezkontaktní elektromagnetické karty Motorola. Docházkový systém Docházka 3000

APS.mini - Podpora načítání dat ze systémů APS.mini je řešena přes datový soubor EVENTS, který obsahuje identifikace. Nastavení příchodových a odchodových čteček je možno porvádět v Docházce 3000 a data zde plnohodnotně zpracovat pro potřeby evidence docházky.

GCD456 - Systém Docházka 3000 umožňuje plnohodné nasazení všech funkcí docházkového a přístupového systému také ve spojení s terminálovým rozvodem založeným na řídící jednotce GCD456 společnosti GoldCard. Data se přenáší on-line pomocí komunikačního prográmu iFace a je možné s nimi dále plnohodně pracovat v Docházce 3000, kde se navíc také přímo provádí nastavení terminálů a čteček včetně oprávnění pro přístupy.

ZK-Software - Docházka 3000 umí spolupracovat se všemi terminály od firmy ZKSoftware, která je největším celosvětovým výrobcem hlavně biometrických terminálů. Pokud jste kdekoli koupili terminál od ZK Software a vadí Vám pouze jednoduchý anglický program, který byl k terminálu dodán, je možné terminál plnohodnotně provozovat s Docházkou 3000. ZK Software vyrábí desítky typů terminál a všechny lze s docházkou použít (např. Biopad 100, DS100, VF300, S680, S900, iFace 302, iClock 2800, TF1700, LA2000, F702-MS, F707, F708, X628, MA300, SF101, SC102, SCR100, Safescan TA855 ( TA-855 ) a mnoho dalších.