Otázky a odpovědi týkající se nejen systému Docházka 3000. Tato sekce je průběžně doplňována informacemi, na které se uživatelé často ptají a které nejsou zodpovězeny na jiných místech těchto stránek ani v dokumentaci.

1. Jaké jsou v Docházce 3000 možnosti nastavení směn?
    Docházka samozřejmě umí bez problémů nastavit jak klasický jednosměnný provoz včetně možnosti nastavení různých typů pracovních norem, tak také dokáže bez problémů evidovat a vyhodnocovat pracovní dobu tam, kde chodí zaměstnanci na různé směny a na směnách se různě střídají, nebo se vypisují rozpisy směn jak pro jednotlivé zaměstnance tak pro celé pracovní kolektivy. Podrobný návod včetně obrázků a příkladů řešení konkrétních situací vícesměnného provozu najdete v v této příručce pro nastavení směn. Docházka samozřejmě zvládá i kombinace všech nastavení, takže není problém ani pokud někteří pracovníci pracují v jednosměnném provozu a jiní ve vícesměnném.

2. Umí Docházka 3000 vyhodnocení práce na zakázkách nebo sledování práce?
    Docházka na rozdíl od ostatních docházkových systémů umí nejen vyhodnocení toho, jestli zaměstnanci pracují a pokud ne, tak z jakého důvodu. Tedy vyhodnocení pracovní doby a absencí. Ale navíc umí vyhodnotit i to, co v pracovní době zaměstnanci dělají konkrétně. Tedy jakou dělají práci, na jakém stroji nebo na jaké zakázce pracují. Vše lze čipovat i přímo na docházkových terminálech - nejsou třeba další zařízení. Lze nastavit i sazby nebo příplatky dle zadané práce a ty pak vyhodnotit buď přímo v docházce, nebo přenést do mzdového programu. Umí nastavit i oprávnění k jednotlivým pracem - např. aby nemohla uklízečka čipnout práci s CNC strojem, nebo že pracuje na projektové dokumentaci některé zakázky a podobně. V Docházce 3000 se tento modul nazývá Typy práce. Základní dokumentaci k němu nalezete v této příručce, takže se s jeho funkcemi můžete dopředu podrobněji seznámit. Je samozřejmě jako ostatní moduly součástí systému - není třeba jej dokupovat ani za něj připlácet.

3. Je v systému podpora pro mzdové programy?
    Ano, Docházka 3000 samozřejmě podporuje výstupy pro mzdové systémy. Přímo v programu je sestava výsledovka, které obsahuje data potřebná pro mzdovou účetní. Ukázku naleznete zde. Docházka ale dokáže s některými systémy i přímo spolupracovat, takže data se přes exportní soubor natáhnou přímo do mezd. Jedná se například o Pohoda - Pamica od firmy Stormware, Gordic Win, OK Mzdy, mzdy firmy KOPR Software, mzdový systém Elanor, mzdový systém Premier, KS mzdy od KSProgram, mzdy v systému Helios, mzdy Perm, mzdy v účetním programu Stereo, Duel, Vema, Money, Byznys, Abra FlexiBee a některé další.
Navíc jsou i mzdové systémy, které lze naučit načítat přímo exportní soubor výsledovky v docházce. Popis formátu našeho exportního CSV souboru vysledovka.csv naleznete v této dokumentaci. Odkazy na v ní uvedené příkladové soubory jsou zde: vysledovka.csv , vysledovka2.csv. Popis XML formátu exportního souboru vysledovka.xml naleznete v této příručce a odkaz na v ní uvedený příkladový soubor je zde: vysledovka.xml.
Jsme rovněž schopni zajistit Vám zpracování mezd z docházkového systému spolupracující firmou: Mzdová účetní (www.ucto.dochazka.eu)

4. Mám pracovníky na živnostenský list. Spočítá mě program platy?
    Ano, Docházka 3000 má pro Vás jednoduchý mzdový modul. Nastavíte si v ní například hodinové sazby a výše příplatků či srážek podle typů práce a kódů přerušení či absencí. Program pak spočítá podle načipované docházky a těchto sazeb platy. Viz tato ukázka. Nejedná se ale o plnohodnotný mzdový systém, protože nepočítá například odvody. Pro mzdy běžných zaměstnanců poskytne docházka potřebná data také, ale sama přímo nepočítá platy - viz předchozí bod.

5. Jaká jsou omezení terminálů na otisk prstu a rozpoznání tváře?
    Biometrické terminály mají výhodu v tom, že nemusíte nosit ID čip nebo kartu. Mají ale i omezení, totiž u čipování otiskem prstu vyžadují čisté ruce. Lze však zadat všech 10 prstů, takže pokud je některý prst např. poraněný, může si zaměstnanec čipovat jiným, třeba i na druhé ruce. Zásady správného čipování otiskem prstu i detekcí obličeje naleznete v této příručce a platí i pro zařízení jiných výrobců. Co se týče ochrany osobních údajů, umí naše terminály vynutit identifikaci 1:1, tedy že před přiložením prstu musí pracovník zadat své osobní číslo. Takže vše vyhovuje i nařízení GDPR. Nedochází totiž k biometrické identifikaci, ale pouze k povolené verifikaci osoby, což lze dokonce bez nutnosti souhlasu subjektu údajů dle vyjádření ÚOOÚ, které je na instalačním CD ve složce /terminal/doc/bmfinger/reports/uoou_biometrie_a_gdpr.pdf

6. Proč vůbec evidovat docházku zaměstnanců?
    Evidenci docházky pracovníků nařizuje zaměstnavateli Zákoník práce. Jedná se tedy o zákonnou povinnost. To je ale jen jeden z důvodů. Hlavním důvodem hovořícím pro počítačovou evidenci je snadné zpracování, rychlá dostupnost informací, přesnost a obtížná falsifikace dat.

7. Proč zvolit právě Docházku 3000?
    Důvodů výhodnosti této volby je hned několik. Pomineme-li trvale nejvýhodnější cenu v ČR, je hlavním důvodem přehlednost, snadná obsluha, velký počet funkcí, neustálý vývoj, rychlost úprav dle přání uživatelů, žádné další poplatky atd.

8. Není náhodou nejlevnější papírová evidence?
    Vezmeme-li to ze strany pořizovacích nákladů, pak určitě ano. Koupení sešitu A4 na zapisování příchodů a odchodů je jistě levnější. Když ale porovnáme náklady na zpracování, přehlednost, rychlost, přesnost ... Je třeba pokračovat? Dokonce i evidence pomocí klasických "píchaček" je nákladnější než nasazení Docházky 3000.

9. Jaká jsou omezení veřejně dostupné verze Docházky 3000?
    V programu žádná omezení počtu zaměstnanců ani rozsahu funkcí nejsou. Takže je možné veřejnou demoverzi plně využít k seznámení se softwarem Docházka 3000. Demoverze obsahuje vždy všechny funkce aktuální verze ostré. Data ale nejsou zálohována a nepoužívané firmy systém časem maže. Doba funkčnosti je 3 měsíce.

10. Je tedy možné tuto veřejnou verzi použít pro ostré nasazení ve firmě?
    Pokud chcete používat docházkový systém na našem webu a nechcete se tedy sami starat o správu software, instalovat jej, zálohovat, aktualizovat atd., máme pro Vás jiné řešení. Nabízíme Hosting docházkového systému. Na našem vyhrazeném webserveru Vám zřídíme instalaci, systém přednastavíme a Vy už jen zadáte zaměstnance a ukážete jim jak si v něm budou přes internet "čipovat" docházku. Účtuje se pouze roční poplatek 180,- Kč za zaměstnance a rok. V případě požadavku bude k dispozici i návazná služba - zpracování mezd. Máte-li o toto zájem, naleznete podrobnosti pod odkazem Cloud.

11. K čemu tedy veřejná verze slouží?
    Hlavním důvodem její existence je poskytnout zákazníkům možnost seznámení s hlavními funkcemi programu před jeho zakoupením. Zákazník pak má jistotu, že kupuje kvalitní systém, který splňuje všechny jeho nároky.

12. Je možné systém otestovat bez nutnosti připojení k Internetu?
    Ano, samozřejmě i tahle možnost tu je. Stačí za manipulační poplatek objednat testovací CD s tištěnou dokumentací. Program pak nainstalujete na své PC a navíc máte k dispozici tištěnou dokumentaci, takže se s Docházkou 3000 v klidu seznámíte. Demoverze obsahuje všechny funkce, jen počet zaměstnanců je omezen na 5.

13. Je možné dodatečně navýšit licenci zaměstnanců?
    Pokud Vám v docházkovém systému přestane stačit zakoupená licence na počet zaměstnanců, je samozřejmě možné licenci navýšit. Při přechodu na vyšší licenci pouze doplácíte rozdíl ceny mezi licencí stávající a novou. Takže pokud máte například licenci pro 30 zaměstnanců, stojí přechod na 100 zaměstnanců pouze 3 700,- Kč. Navíc je součástí zároveň i aktualizace systému na nejnovější verzi zdarma.
Pouze u přechodu z 10 na 30 zaměstnanců je příplatek 1000,- Kč, pokud je Vaše stávající verze starší než aktuální od výrobce. U ostatních změn tento příplatek účtován není.

14. Jsou u zakoupeného systému vyžadovány nějaké další platby?
    Ne, žádné další platby nejsou nutné. Program funguje bez jakéhokoli časového omezení. Žádné měsiční, roční ani jiné poplatky nejsou vyžadovány. K systému je i telefonická a e-mailová podpora. S docházkou je možné pracovat z libovolného počtu PC bez jakýchkoli dalších příplatků. Aktualizace systému jsou k dispozici a systém na ně umí upozornit.

15. Je možné při instalaci naimportovat seznam zaměstnanců?
    Existuje několik způsobů, jak provést úvodní natažení seznamu zaměstnanců do docházky. Kromě samozřejmého ručního vložení je možné také naimportovat zaměstnance z doménového serveru z active directory nebo jiné adresářové služby (protokol LDAP). Tyto přenosy lze dělat obousměrně a nejen při úvodním zadávání zaměstnanců. Dále je možné zaslat nám soubor se seznamem Vašich pracovníků, například excelovou tabulku nebo jakýkoli textový soubor a my Vám Váš seznam upravíme tak, aby jej bylo možné naimportovat do docházky.

16. Mám již terminál docházky a chci Váš program. Bude s ním terminál funkční?
    Docházka 3000 dokáže pracovat s více jak 70 typy identifikačních terminálů na čipy, karty, otisky prstů i rozpoznání tváře. My přímo dodáváme jen několik konkrétních, které máme plně počeštěny a poskytujeme k nim servis. Ale Docházka 3000 samozřejmě umí pracovat i se všemi ostatními. Vše si můžete sami ověřit zdarma pomocí demoverze docházky. Většinu z podporovaných terminálů naleznete v přehledu obsahujícím název a fotografii zde.

17. Chci používat docházku bez nutnosti cokoli instalovat. Je to možné?
    Nabízíme hned dvě možnosti řešení této situace. První je již výše uvedený hosting docházky na našem cloudovém serveru. Ten samozřejmě vyžaduje připojení k internetu a pokud chcete pro čipování používat i terminál, pak nějaké PC s windows, na které se nainstaluje komunikační prográmek pro automatické posílání dat z terminálu do databáze v cloudu.
Je zde ale i jiná možnost využívající minipočítač Raspberry Pi, ve kterém dostanete docházku již předinstalovanou. Lze používat biometrický terminál BM-F628 na čipování docházky a vše funguje uvnitř Vaší počítačové sítě bez nutnosti připojení k internetu. Stačí jen terminál a minipočítač zapojit do sítě a napájení. Pak už lze s docházkou plnohodnotně pracovat z jakéhokoli zařízení s libovolným operačním systémem. Tedy nejen PC, ale i tabletu či mobilu. Potřebujete jen prohlížeč a nikde nemusíte mít windows. Podrobnosti naleznete zde.
Třetí možností je nasazení terminálu BM-Term Yuno, který má přímo v sobě nainstalovanou i samotnou docházku. Takže je zde dokonce vše pouze v jediném zařízení. Spojení je možné jak do sítě LAN ethernetovým kabelem, tak i bezdrátově pomocí WiFi, kterou má terminál rovněž zabudovanou. Takže například na tabletu nejdete novou síť poskytovanou terminálem, připojíte se do ní a můžete s docházkou pracovat. Identifikace je pomocí ID čipů nebo ID karet. Toto řešení je vhodné tam, kde stačí jeden terminál a nepotřebujete identifikaci otiskem. Podrobnosti zde.

18. Mohou mít pracovníci definováno více pracovních poměrů?
    Ano, docházkový systém Docházka 3000 umožňuje u každého pracovníka evidovat a vyhodnocovat až 100 pracovních poměrů. Číslo pracovního poměru lze určit i při čipování pomocí terminálů BM-Term, BM-TermPlus, BM-F702 a BM-F900.

19. Mám více poboček a chci docházku zpracovávat centrálně. Jde to?
    Ano, pokud máte více terminálů BM-Finger (BM-Fxxx) například na různých pobočkách či v jiných městech, lze data přenášet k centrálnímu zpracování do jedné instalace programu i automaticky po síti. A to buď propojením poboček pomocí klasické VPN, kdy se vše jeví jako jedna společná síť a docházkový program komunikuje přímo s terminály na jejich IP adresách.
   Nebo pokud VPN nemáte, lze využít takzvaný port-forwarding (či port-proxy a pod.). Pak do programu nezadáváte přímo adresy terminálů, ale adresy routrů na pobočkách. V samotných pobočkových routrech se pak nastaví přesměrování pro TCP i UDP protokol u portů 4370 a 3001 na vnitřní IP adresy terminálů. Tímto způsobem lze vše provozovat i bez VPN.
   Jsou i další možnosti, jako je ruční přenos dat pomocí USB flash disku (flešky), což ale není příliš pohodlné, nebo lze využit hosting docházky v našem cloudu a podobně. Vše je popsáno i s ukázkami, příklady a obrázky v příručce zde.

20. Jak je to s ochranou osobních údajů u biometrických terminálů?
    Přímo na instalačním CD docházky je prohlášení výrobce, ve kterém je uvedeno, že biometrické terminály vyhovují legislativě o ochraně osobních údajů. Prohlášení je v PDF formátu ve složce /terminal/doc/bmfinger/reports/vyjadreni_oou.pdf
Terminál totiž neuchovává přímo otisky prstů či fotografie tváře, ale jen redukované šablony několika bodů a jejich vzájemných vzdáleností. Z těchto šablon nelze tedy zpětně zobrazit otisk prstu či obraz tváře. Tyto údaje jsou navíc v paměti terminálu matematicky hashovány. Jako zaměstnavatel tedy v terminálu neuchováváte citlivé údaje svých zaměstnanců ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů. A jelikož umí terminál vynutit verifikaci 1:1, tedy že před přiložením prstu musí pracovník zadat své osobní číslo, vyhovuje i nařízení GDPR. Nedochází totiž k biometrické identifikaci, ale pouze k povolené verifikaci osoby, což lze dokonce bez nutnosti souhlasu subjektu údajů dle vyjádření ÚOOÚ, které je na instalačním CD ve složce /terminal/doc/bmfinger/reports/uoou_biometrie_a_gdpr.pdf

21. Lze si systém před zakoupením někde prohlédnou včetně terminálu?
    Ano, rádi Vám přímo v naší kanceláři vše rádi předvedeme v činnosti, vysvětlíme základní nastavení programu, ukážeme čipování na terminálech a zodpovíme případné další dotazy. Stačí si předem telefonicky dohodnout termín vaší návštěvy u nás.

22. Na jakých operačních systémech docházka funguje?
    Z pohledu klienta funguje docházka na libovolném zařízení (počítač, notebook, table, telefon) a operačním systému, kde je webový prohlížeč. Takže na Windows, Linuxu, Mac OS X, Androidu, iOS atd.
Serverová část Docházky 3000 má hlavní podporu výrobce pro operační systém Windows, ale existují řešení i pro provoz systému na Linuxu a Apple Mac OS X.
U Windows jsou podporovány jak 32 tak i 64 bitové verze. Docházka funguje na Windows 2000, XP, Vista, 7, 8, 10 i 11. U serverových verzí pak na Windows Serveru 2003, 2008, 2012, 2016, 2019 i 2022. Instalace je velice snadná, popsaná v dodaném tištěném návodu a zvládne jí i méně zkušený uživatel.
Z pohledu HW se u klientů doporučuje PC nebo jiné zařízení téměř libovolné konfigurace, potřeba je pouze webový prohlížeč a tak vyhoví i například počítač vyrobený v roce 2010. Hlavní PC docházky (docházkový server) by měl splňovat alespoň tyto minimální požadavky:
Dvoujádrové CPU o taktu 1.5GHz, 1GB operační paměti RAM, 10 GB pevný disk. Stačí tedy běžné kancelářské PC nebo notebook a může se jednat např. o počítač mzdové účetní. Pokud ale máte více jak 200 zaměstnanců, doporučuje se použití serveru s touto HW konfigurací:
Čtyřjádrové CPU o taktu 2 GHz, 2GB operační paměti RAM, 40 GB pevný disk.
Pro Apple Mac OS X je nejsnadnější řešení využívající setu s minipočítačem Raspberry Pi, který stačí spolu s biometrickým terminálem zapojit do napájení a počítačové sítě. V tomto případě není třeba nic instalovat a stačí do webového prohlížeče v Macu zadat adresu minipočítače a hned lze s docházkou pracovat.
Pro Linux jsou 3 možná řešení. Jednak instalace dle podrobného postupu, která ale není vhodná pro úplné začátečníky, protože vyžaduje alespoň minimální znalosti práce s příkazovým řádkem. Dále řešení založené na předpřipraveném obrazu distribuce Debian s již nainstalovanou docházkou, kterou lze importovat do VirtualBoxu či VMware. Nejsnadnější řešení je pak stejně jako u Macu založeno na využití setu s minipočítačem Raspberry Pi.

23. Poskytujete nějaké slevy? Například pro montážní firmy?
    Montážním firmám poskytujeme od druhé zakázky slevy na nové licence SW Docházka 3000, pokud za předchozích 12 měsíců objednaly alespoň jeden kompletní docházkový systém (SW + terminál). Sleva se pak poskytuje na položky s čísly 13 až 17 v našem e-shopu v menu Katalog komponent / Software. Tedy jen na těchto 5 položek od druhé zakázky je sleva 30% pro pravidelné odběratele, která slouží primárně jako kompenzace nemožnosti odpočtu daně z přidané hodnoty, jelikož nejsme plátci této daně. O slevu montážní firma požádá tak, že při objednávce položek č. 13 až 17 v e-shopu doplní v jeho pokladně do pole Poznámka text "Prověřte možnost slevy pro nás jako montážní firmu. Číslo faktury předchozí objednávky kompletního systému je ..........". Místo teček se doplní číslo naší faktury za předchozí objednávku z posledních 12 měsíců, která obsahovala kompletní systém. Toto je sleva pro montážní firmy.
Pro koncové zákazníky existují dvě slevy:
1. Sety do 10 zaměstnanců s terminály BM-F060, BM-F201 a BM-F630, které již mají slevu zahrnutou přímo v ceně v e-shopu - položky č. 139, 177, 168 a 189.
2. Aktualizace SW Docházka 3000, pokud jí zákazník objedná do 12 měsíců od pořízení kompletního nového systému včetně SW nebo od pořízení předchozí aktualizace. Tato sleva je dostupná při objednávce aktualizace přímo z nainstalovaného programu docházky v menu administrátora vlevo přes položku e-shop. Aktualizace ale nejsou povinné a systém funguje i bez nich neomezenou dobu. Proto je cílem této slevy motivovat zákazníky k aktualizaci programu zvýhodněnou cenou.
Na žádné jiné položky sleva poskytována není.

24. Jak je to s aktualizacemi docházkového systému?
    Jak bylo uvedeno již v předchozím bodě, aktualizace nejsou povinné, systém funguje i bez nich, ale jsou placené. Kdo tedy aktualizovat nechce, může systém ponechat ve stavu v jakém jej zakoupil a nemusí již dále nikdy nic platit. Pokud aktualizovat chcete, pak přímo v programu po přihlášení do administrace naleznete v levém menu položku E-shop a v ní je aktualizace hned jako první položka. Zde umí program zohlednit nárok na 40% slevu, takže pokud aktualizujete za dobu ne delší než 12 měsíců, nabídne rovnou sníženou cenu. Případně lze aktualizaci objednat i mimo docházku na webu www.dochazka.eu v levém menu přes tlačítko E-shop / Katalog komponent / Příslušenství objednáním horní položky číslo 45 - Aktualizace SW Docházka 3000. Zde ale není zohledněný případný nárok na slevu, proto může být výhodnější objednat přímo v admin. menu programu. Program sám dokonce po přihlášení do administrace 2 měsíce předem upozorňuje, že ještě platí nárok na slevu, aby termín platnosti slevy uživatel v případě zájmu o aktualizaci stihl. Ale jak již bylo řečeno výše, aktualizace nejsou povinné, takže kdo aktualizovat nechce, bude mu systém fungovat i bez aktualizací, jen nebudou dostupné nové funkce. Přímo na webu www.dochazka.eu je vlevo dole tlačítko Novinky SW, kde je průběžně doplňován seznam úprav a nových funkcí programu. Můžete se tedy rozhodnout, zda jsou pro vás nové funkce přínosné a podle toho buď aktualizaci koupit či nikoli. Aktualizace vždy doplní všechny nové funkce bez ohledu na stáří systému. Aktualizace jsou tedy jednorázové, placené, ale nejsou povinné. Obecné doporučení výrobce je aktualizovat alespoň 1x ročně s využitím slevy, čímž si mimo jiné zajistíte i soulad systému s legislativou, přístup k novým funkcím, optimalizacím atd. atd.
A pro ty, kteří chtějí mít systém vždy v nejaktuálnější možné verzi, je navíc dostupná služba průběžných aktualizací s předplatným na 1 rok, kdy vám vždy po uvolnění nové verze aktualizaci automaticky doručíme. Jedná se tedy o roční předplatné a toto lze objednat přímo v programu opět v levém admin. menu přes položku E-shop ve spodní části spolu v setu s podporou. Ovšem jak bylo již několikrát uvedeno, aktualizace nejsou povinném takže pokud je nechcete, žádné další výdaje na vás po pořízení Docházky 3000 již nečekají.

25. Umí některý terminál POE, tady napájení přes počítačovou síť?
    Přímou podporu pro aktivní POE nemá ani jeden z námi nabízených terminálů. Ty jsou vždy dodávány s vlastními napájecími zdroji, což je uvedeno i v jejich popisu. Ale je možné použít pasivní POE, které funguje tak, že na jedné straně (v serverovně) před vstupem do racku se redukcí spojí datové a napájecí vedení z dodávaného zdroje 12V / 3A. Na druhé straně u terminálu se obdobnou redukcí obě vedení zase rozdělí. Pasivní POE tedy využívá 4 volné vodiče datového kabelu pro 10/100 Mb ethernet. Neprochází přes aktivní síťové prvky jakou jsou routery nebo switche. Použití pasivního POE pro napájení terminálu tedy konzultujte se správcem vaší počítačové sítě. Příklad redukcí POE-PAS na Alza.cz. Ale obdobné redukce lze koupit i v jiných e-shopech, například když na www.heureka.cz zadáte do vyhledávání text pasivní poe. Ceny redukcí se pohybují kolem 100,- Kč.
U terminálů s černobílým displejem (BM-F702, BM-F201), které nemají napájecí zdroj osazený DC konektorem, je ještě potřeba dokoupit sadu párových konektorů dle typu DC konektorů na POE převodníku. Pro DC konektor 5,5/2,1mm, který používá i terminál BM-F900, je zde zásuvka a vidlice. Nebo pro DC konektor 5,5/2,5mm používaný terminály BM-F630, BM-F640 a BM-F650 pak zde zásuvka a vidlice.

26. Lze docházku dále zpracovávat i pomocí Excelu?
    Ano, systém Docházka 3000 umožňuje obousměrný přenos dat do Excelu pomocí XLS souborů. Jednak dokáže načítat data například do modulu personalistiky při prvotním importu údajů zaměstnanců nebo importu dat příchodů a odchodů. Ovšem mnohem významější napojení na Excel (či zdarma dostupný program Calc z OpenOffice či Libre Office) je při exportu dat do Excelu ať již formou mnoha různých podrobných denních či sumárních měsíčních sestav, mezi které patří například sestava Výsledovka, Přehledka, Výkaz docházky, Lístek docházky a podobně - viz informace zde. Další rozsáhlou možností je přenos analytických dat do Excelu pro OLAP analýzu pomocí excelových kontingenčních tabulek a grafů - viz informace zde. Informace naleznete také zde na webu vlevo v menu v části Program a nebo obecně na jiném webu v článku o možnostech zpracování docházky Excelem nejen v Docházce 3000, ale i pomocí jiných systémů či obecně zcela softwarově bez čipovacího terminálu.