Otázky a odpovědi týkající se nejen systému Docházka 3000. Tato sekce je průběžně doplňována informacemi, na které se uživatelé často ptají a které nejsou zodpovězeny na jiných místech těchto stránek ani v dokumentaci.

1. Jaké jsou v Docházce 3000 možnosti nastavení směn?
    Docházka samozřejmě umí bez problémů nastavit jak klasický jednosměnný provoz včetně možnosti nastavení různých typů pracovních norem, tak také dokáže bez problémů evidovat a vyhodnocovat pracovní dobu tam, kde chodí zaměstnanci na různé směny a na směnách se různě střídají, nebo se vypisují rozpisy směn jak pro jednotlivé zaměstnance tak pro celé pracovní kolektivy. Podrobný návod včetně obrázků a příkladů řešení konkrétních situací vícesměnného provozu najdete v v této příručce pro nastavení směn. Docházka samozřejmě zvládá i kombinace všech nastavení, takže není problém ani pokud někteří pracovníci pracují v jednosměnném provozu a jiní ve vícesměnném.

2. Umí Docházka 3000 vyhodnocení práce na zakázkách nebo sledování práce?
    Docházka na rozdíl od ostatních docházkových systémů umí nejen vyhodnocení toho, jestli zaměstnanci pracují a pokud ne, tak z jakého důvodu. Tedy vyhodnocení pracovní doby a absencí. Ale navíc umí vyhodnotit i to, co v pracovní době zaměstnanci dělají konkrétně. Tedy jakou dělají práci, na jakém stroji nebo na jaké zakázce pracují. Vše lze čipovat i přímo na docházkových terminálech - nejsou třeba další zařízení. Lze nastavit i sazby nebo příplatky dle zadané práce a ty pak vyhodnotit buď přímo v docházce, nebo přenést do mzdového programu. Umí nastavit i oprávnění k jednotlivým pracem - např. aby nemohla uklízečka čipnout práci s CNC strojem, nebo že pracuje na projektové dokumentaci některé zakázky a podobně. V Docházce 3000 se tento modul nazývá Typy práce. Základní dokumentaci k němu nalezete v této příručce, takže se s jeho funkcemi můžete dopředu podrobněji seznámit. Je samozřejmě jako ostatní moduly součástí systému - není třeba jej dokupovat ani za něj připlácet.

3. Je v systému podpora pro mzdové programy?
    Ano, Docházka 3000 samozřejmě podporuje výstupy pro mzdové systémy. Přímo v programu je sestava výsledovka, které obsahuje data potřebná pro mzdovou účetní. Ukázku naleznete zde. Docházka ale dokáže s některými systémy i přímo spolupracovat, takže data se přes exportní soubor natáhnou přímo do mezd. Jedná se například o Pohoda - Pamica od firmy Stormware, Gordic Win, OK Mzdy, mzdy firmy KOPR Software, mzdový systém Elanor, mzdový systém Premier, KS mzdy od KSProgram, mzdy v systému Helios, mzdy Perm, mzdy v účetním programu Stereo, Vema a některé další.
Navíc jsou i mzdové systémy, které lze naučit načítat přímo exportní soubor výsledovky v docházce. Popis formátu našeho exportního CSV souboru vysledovka.csv naleznete v této dokumentaci. Odkazy na v ní uvedené příkladové soubory jsou zde: vysledovka.csv , vysledovka2.csv. Popis XML formátu exportního souboru vysledovka.xml naleznete v této příručce a odkaz na v ní uvedený příkladový soubor je zde: vysledovka.xml.
Jsme rovněž schopni zajistit Vám zpracování mezd z docházkového systému spolupracující firmou: Mzdová účetní (www.ucto.dochazka.eu)

4. Mám pracovníky na živnostenský list. Spočítá mě program platy?
    Ano, Docházka 3000 má pro Vás jednoduchý mzdový modul. Nastavíte si v ní například hodinové sazby a výše příplatků či srážek podle typů práce a kódů přerušení či absencí. Program pak spočítá podle načipované docházky a těchto sazeb platy. Viz tato ukázka. Nejedná se ale o plnohodnotný mzdový systém, protože nepočítá například odvody. Pro mzdy běžných zaměstnanců poskytne docházka potřebná data také, ale sama přímo nepočítá platy - viz předchozí bod.

5. Jaká jsou omezení terminálů na otisk prstu a rozpoznání tváře?
    Biometrické terminály mají výhodu v tom, že nemusíte nosit ID čip nebo kartu. Mají ale i určitá omezení. Většina z nich neumí (na rozdíl od terminálů na čipy a karty) nahrávat celodenní absence. K identifikaci lze zadat dle typu terminálu pouze informace jako jsou kódy přerušení (odchod na absenci v průběhu prac. doby) a typů práce (číslo zakázky). Umí tedy snímat jen příchody,odchody, krátkodobé absence a typy práce. Pokud bude pracovník následující den čerpat například dovolenou, je třeba to dopsat až v programu ručně. Navíc u otisku prstu vyžadují čisté ruce při identifikaci. Zásady správného čipování otiskem prstu i detekcí obličeje naleznete v této příručce a platí i pro zařízení jiných výrobců.

6. Proč vůbec evidovat docházku zaměstnanců?
    Evidenci docházky pracovníků nařizuje zaměstnavateli Zákoník práce. Jedná se tedy o zákonnou povinnost. To je ale jen jeden z důvodů. Hlavním důvodem hovořícím pro počítačovou evidenci je snadné zpracování, rychlá dostupnost informací, přesnost a obtížná falsifikace dat.

7. Proč zvolit právě Docházku 3000?
    Důvodů výhodnosti této volby je hned několik. Pomineme-li trvale nejvýhodnější cenu v ČR, je hlavním důvodem přehlednost, snadná obsluha, velký počet funkcí, neustálý vývoj, rychlost úprav dle přání uživatelů, žádné další poplatky atd.

8. Není náhodou nejlevnější papírová evidence?
    Vezmeme-li to ze strany pořizovacích nákladů, pak určitě ano. Koupení sešitu A4 na zapisování příchodů a odchodů je jistě levnější. Když ale porovnáme náklady na zpracování, přehlednost, rychlost, přesnost ... Je třeba pokračovat? Dokonce i evidence pomocí klasických "píchaček" je nákladnější než nasazení Docházky 3000.

9. Jaká jsou omezení veřejně dostupné verze Docházky 3000?
    V programu žádná omezení počtu zaměstnanců ani rozsahu funkcí nejsou. Takže je možné veřejnou demoverzi plně využít k seznámení se softwarem Docházka 3000. Demoverze obsahuje vždy všechny funkce aktuální verze ostré. Data ale nejsou zálohována a nepoužívané firmy systém časem maže. Doba funkčnosti je 3 měsíce.

10. Je tedy možné tuto veřejnou verzi použít pro ostré nasazení ve firmě?
    Pokud chcete používat docházkový systém na našem webu a nechcete se tedy sami starat o správu software, instalovat jej, zálohovat, aktualizovat atd., máme pro Vás jiné řešení. Nabízíme Hosting docházkového systému. Na našem vyhrazeném webserveru Vám zřídíme instalaci, systém přednastavíme a Vy už jen zadáte zaměstnance a ukážete jim jak si v něm budou přes internet "čipovat" docházku. Účtuje se pouze roční poplatek 180,- Kč za zaměstnance a rok. V případě požadavku bude k dispozici i návazná služba - zpracování mezd. Máte-li o toto zájem, naleznete podrobnosti pod odkazem Cloud.

11. K čemu tedy veřejná verze slouží?
    Hlavním důvodem její existence je poskytnout zákazníkům možnost seznámení s hlavními funkcemi programu před jeho zakoupením. Zákazník pak má jistotu, že kupuje kvalitní systém, který splňuje všechny jeho nároky.

12. Je možné systém otestovat bez nutnosti připojení k Internetu?
    Ano, samozřejmě i tahle možnost tu je. Stačí za manipulační poplatek objednat testovací CD s tištěnou dokumentací. Program pak nainstalujete na své PC a navíc máte k dispozici tištěnou dokumentaci, takže se s Docházkou 3000 v klidu seznámíte. Demoverze obsahuje všechny funkce, jen počet zaměstnanců je omezen na 5.

13. Je možné dodatečně navýšit licenci zaměstnanců?
    Pokud Vám v docházkovém systému přestane stačit zakoupená licence na počet zaměstnanců, je samozřejmě možné licenci navýšit. Při přechodu na vyšší licenci pouze doplácíte rozdíl ceny mezi licencí stávající a novou. Takže pokud máte například licenci pro 30 zaměstnanců, stojí přechod na 100 zaměstnanců pouze 3 700,- Kč. Navíc je součástí zároveň i aktualizace systému na nejnovější verzi zdarma.
Pouze u přechodu z 10 na 30 zaměstnanců je příplatek 1000,- Kč, pokud je Vaše stávající verze starší než aktuální od výrobce. U ostatních změn tento příplatek účtován není.

14. Jsou u zakoupeného systému vyžadovány nějaké další platby?
    Ne, žádné další platby nejsou nutné. Program funguje bez jakéhokoli časového omezení. Žádné měsiční, roční ani jiné poplatky nejsou vyžadovány. K systému je i telefonická a e-mailová podpora. S docházkou je možné pracovat z libovolného počtu PC bez jakýchkoli dalších příplatků. Aktualizace systému jsou k dispozici a systém na ně umí upozornit.

15. Je možné při instalaci naimportovat seznam zaměstnanců?
    Existuje několik způsobů, jak provést úvodní natažení seznamu zaměstnanců do docházky. Kromě samozřejmého ručního vložení je možné také naimportovat zaměstnance z doménového serveru z active directory nebo jiné adresářové služby (protokol LDAP). Tyto přenosy lze dělat obousměrně a nejen při úvodním zadávání zaměstnanců. Dále je možné zaslat nám soubor se seznamem Vašich pracovníků, například excelovou tabulku nebo jakýkoli textový soubor a my Vám Váš seznam upravíme tak, aby jej bylo možné naimportovat do docházky.

16. Mám již terminál docházky a chci Váš program. Bude s ním terminál funkční?
    Docházka 3000 dokáže pracovat s více jak 70 typy identifikačních terminálů na čipy, karty, otisky prstů i rozpoznání tváře. My přímo dodáváme jen několik konkrétních, které máme plně počeštěny a poskytujeme k nim servis. Ale Docházka 3000 samozřejmě umí pracovat i se všemi ostatními. Vše si můžete sami ověřit zdarma pomocí demoverze docházky. Většinu z podporovaných terminálů naleznete v přehledu obsahujícím název a fotografii zde.

17. Chci používat docházku bez nutnosti cokoli instalovat. Je to možné?
    Nabízíme hned dvě možnosti řešení této situace. První je již výše uvedený hosting docházky na našem cloudovém serveru. Ten samozřejmě vyžaduje připojení k internetu a pokud chcete pro čipování používat i terminál, pak nějaké PC s windows, na které se nainstaluje komunikační prográmek pro automatické posílání dat z terminálu do databáze v cloudu.
Je zde ale i jiná možnost využívající minipočítač Raspberry Pi, ve kterém dostanete docházku již předinstalovanou. Lze používat biometrický terminál BM-F628 na čipování docházky a vše funguje uvnitř Vaší počítačové sítě bez nutnosti připojení k internetu. Stačí jen terminál a minipočítač zapojit do sítě a napájení. Pak už lze s docházkou plnohodnotně pracovat z jakéhokoli zařízení s libovolným operačním systémem. Tedy nejen PC, ale i tabletu či mobilu. Potřebujete jen prohlížeč a nikde nemusíte mít windows. Podrobnosti naleznete zde.
Třetí možností je nasazení terminálu BM-Term Yuno, který má přímo v sobě nainstalovanou i samotnou docházku. Takže je zde dokonce vše pouze v jediném zařízení. Spojení je možné jak do sítě LAN ethernetovým kabelem, tak i bezdrátově pomocí WiFi, kterou má terminál rovněž zabudovanou. Takže například na tabletu nejdete novou síť poskytovanou terminálem, připojíte se do ní a můžete s docházkou pracovat. Identifikace je pomocí ID čipů nebo ID karet. Toto řešení je vhodné tam, kde stačí jeden terminál a nepotřebujete identifikaci otiskem. Podrobnosti zde.

18. Mohou mít pracovníci definováno více pracovních poměrů?
    Ano, docházkový systém Docházka 3000 umožňuje u každého pracovníka evidovat a vyhodnocovat až 100 pracovních poměrů. Číslo pracovního poměru lze určit i při čipování pomocí terminálů BM-Term, BM-TermPlus, BM-F702 a BM-F900.

19. Mám více poboček a chci docházku zpracovávat centrálně. Jde to?
    Ano, pokud máte více terminálů BM-Finger (BM-Fxxx) například na různých pobočkách či v jiných městech, lze data přenášet k centrálnímu zpracování do jedné instalace programu i automaticky po síti. A to buď propojením poboček pomocí klasické VPN, kdy se vše jeví jako jedna společná síť a docházkový program komunikuje přímo s terminály na jejich IP adresách.
   Nebo pokud VPN nemáte, lze využít takzvaný port-forwarding (či port-proxy a pod.). Pak do programu nezadáváte přímo adresy terminálů, ale adresy routrů na pobočkách. V samotných pobočkových routrech se pak nastaví přesměrování pro TCP i UDP protokol u portů 4370 a 3001 na vnitřní IP adresy terminálů. Tímto způsobem lze vše provozovat i bez VPN.
   Jsou i další možnosti, jako je ruční přenos dat pomocí USB flash disku (flešky), což ale není příliš pohodlné, nebo lze využit hosting docházky v našem cloudu a podobně.

20. Jak je to s ochranou osobních údajů u biometrických terminálů?
    Přímo na instalačním CD docházky je prohlášení výrobce, ve kterém je uvedeno, že biometrické terminály vyhovují legislativě o ochraně osobních údajů. Prohlášení je v PDF formátu ve složce /terminal/doc/bmfinger/reports/vyjadreni_oou.pdf
Terminál totiž neuchovává přímo otisky prstů či fotografie tváře, ale jen redukované šablony několika bodů a jejich vzájemných vzdáleností. Z těchto šablon nelze tedy zpětně zobrazit otisk prstu či obraz tváře. Tyto údaje jsou navíc v paměti terminálu matematicky hashovány. Jako zaměstnavatel tedy v terminálu neuchováváte citlivé údaje svých zaměstnanců ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů.

21. Lze si systém před zakoupením někde prohlédnou včetně terminálu?
    Ano, rádi Vám přímo v naší kanceláři vše rádi předvedeme v činnosti, vysvětlíme základní nastavení programu, ukážeme čipování na terminálech a zodpovíme případné další dotazy. Stačí si předem telefonicky dohodnout termín vaší návštěvy u nás.

22. Na jakých operačních systémech docházka funguje?
    Z pohledu klienta funguje docházka na libovolném zařízení (počítač, notebook, table, telefon) a operačním systému, kde je webový prohlížeč. Takže na Windows, Linuxu, Mac OS X, Androidu, iOS atd.
Serverová část Docházky 3000 má hlavní podporu výrobce pro operační systém Windows, ale existují řešení i pro provoz systému na Linuxu a Apple Mac OS X.
U Windows jsou podporovány jak 32 tak i 64 bitové verze. Docházka funguje na Windows 2000, XP, Vista, 7, 8 i 10. U serverových verzí pak na Windows Serveru 2003, 2008, 2012 i 2016. Instalace je velice snadná, popsaná v dodaném tištěném návodu a zvládne jí i méně zkušený uživatel.
Pro Apple Mac OS X je nejsnadnější řešení využívající setu s minipočítačem Raspberry Pi, který stačí spolu s biometrickým terminálem zapojit do napájení a počítačové sítě. V tomto případě není třeba nic instalovat a stačí do webového prohlížeče v Macu zadat adresu minipočítače a hned lze s docházkou pracovat.
Pro Linux jsou 3 možná řešení. Jednak instalace dle podrobného postupu, která ale není vhodná pro úplné začátečníky, protože vyžaduje alespoň minimální znalosti práce s příkazovým řádkem. Dále řešení založené na předpřipraveném obrazu distribuce Debian s již nainstalovanou docházkou, kterou lze importovat do VirtualBoxu či VMware. Nejsnadnější řešení je pak stejně jako u Macu založeno na využití setu s minipočítačem Raspberry Pi.