Docházkový systém Docházka 3000

- Propracovaný čistě český program Docházka 3000 vyhovující naší legislativě (plus slovenská lokalizace)
- Na rozdíl od konkurence nevyžaduje žádné další platby - měsíční ani roční poplatky, ani příplatky za další PC atd.
- Snadná instalace, jednoduché ovládání, možnost síťového i lokálního provozu, webové rozhraní, nastavování práv uživatelů
- Podrobná tištěná dokumentace, video-návody, systém se dodává přednastavený pro snadné zprovoznění
- Jednosměnný i vícesměnný provoz s ručním či automatickým plánováním směn, kalendáře a možnosti vyjímek
- Týdenní, měsíční či ručně libovolně nastavitelný typ evidence docházky, zákaznické sestavy, kontrola výše přesčasů
- Možnost až 20 kódů přerušení či absencí. - Nemoc, Sl.cesta, Dovolená (i půldny), Lékař, Paragraf (OČR), Přestávka, Náhr.volno...
- Každý pracovník může mít více pracovních poměrů (jeden hlavní a až 99 různých vedlejších včetně možnosti čipování na terminálu)
- Automatické doplňování přestávek, kontrola a převody přesčasů, neomezený počet typů práce, načítání E-neschopenek
- Evidence odvedené práce nebo dokončených činností či výrobků pro výkonnostní příplatky a úkony úkolové mzdy
- Vyhodnocení noční, odpolední, víkendové a dalších druhů práce, držení pohotovosti. Lze definovat vlastní sestavy
- Správné započítávání a rozepisování nemocenské dle aktuální legislativy, sledování čerpání dovolené
- Funkce pro podporu ochrany osobních údajů zaměstnanců dle nařízení GDPR. Více Zde
- Lze nastavit penalizaci pozdních příchodů či brzkých odchodů. Například u pozdního příchodu před začátkem směny.
Ukázky některých sestav: (klikněte pro zvětšení)
  Měsíční list  
  Měsíční výkaz  
Mzdový sumář  
  Měsíční s abs.  
  Presence měs.  
  Grafy z doch.  
  Přehledka -vše  
Docházkový systém Docházka 3000   Docházkový systém Docházka 3000   Docházkový systém Docházka 3000   Docházkový systém Docházka 3000   Docházkový systém Docházka 3000   Docházkový systém Docházka 3000   Docházkový systém Docházka 3000  

- Započítávání příplatků, náhrad služebních cest (i zahraničních), příspěvky na stravenky dle odpracovaných hodin
- Grafické znázornění výstupů docházky i v "koláčových grafech" pro snadný a rychlý přehled, přes 25 druhů grafů
- Podpora mzdových systémů, exporty do mezd i univerzální exportní soubory (např. pro Excel)
- Exporty do mezd: Pamica, Money, Stereo, OKMzdy, Premier, Gordic, Perm, Kopr, Elanor, KS Mzdy, Helios,
     Vema, FlexiBee, Byznys, Duel, Nugget ...
- Automatické hledání chyb značení docházky, zaokrouhlování a posuny čipnutých časů, přehled historie změn a oprav
- Kontrola maximální doby přesčasu, doby odpočinku mezi směnami, výpočet krácení dovolené a kontrola přečerpání
- Možnost dvojího vykazování docházky, například skutečné načivované zaměstnancem a druhé fiktivní generované
- Podrobná personalistika (osobní údaje, vzdělání, znalosti, kurzy a školení, zdravotní prohlídky, pracovní pomůcky atd.)
- Evidence práce na Home Office, podpora pro Sick Days, evidence nároků na stravenky, možnost schvalování absencí.
- Mnoho modulů v ceně - mzdový modul, objednávky stravy, přístupový systém, importy/exporty dat v CSV, XML...
- Přímá podpora XLS souborů pro možnost dalšího zpracování dat např. v Excelu (ukázka: Výkaz, Přehledka)
- Podpora terminálů na čipy, karty i otisk prstu. Kontextová on-line nápověda přímo v programu
- OLAP modul pro analýzu dat docházky, tvorbu vlastních sestav, grafů, exportů. EET modul pro elektronickou evidenci tržeb.
- Plánovací kalendář úkolů (osobní i skupinový) se zobrazováním upozornění na displeji terminálu při čipování
- Podpora vícedenních nepřetržitých směn - např. ve zdravotnictví příchod lékaře do služby v pátek a odchod až v pondělí

Ukázky plánování směn pokud máte směnný provoz (klikněte pro zvětšení)
  Plány směn  
  Kalendář sm.  
  Měsíční plán  
  Editace měs. plánu  
  Směny dne  
Docházkový systém Docházka 3000   Docházkový systém Docházka 3000   Docházkový systém Docházka 3000   Docházkový systém Docházka 3000   Docházkový systém Docházka 3000  

- S programem lze kompletně pracovat i z mobilního telefonu nebo tabletu. SW má aplikační programové rozhraní WebAPI
- Alternativní Virtuální softwarový terminál umožňuje vzdálené čipování docházky přes internet (např. při Home Office)
- Spediční firmy využijí pro docházku řidičů možnost importu dat z elektronické knihy jízd zapisující pohyb vozidla
- Snadná instalace na jakékoli Windows (32 i 64 bit.), nebo pod OS Linux, případně Cloud nebo Raspberry Pi či Yuno
- Podpora různých databázových serverů (MySQL, PostgreSQL, Firebird, MS SQL, Oracle) s jednoduchou instalací
- Možnost napojení na datový sklad s automatickým ukládáním sestav z docházky např. při uzávěrce (xml, xls, html, csv)
- Bez příplatku lze nastavit automatické denní zálohování databáze do Cludu na serveru výrobce
- Možnost integrace do domény s ověřováním hesel a napojení na Active Directory - importy/exporty (LDAP)
- Lze využít i terminály firem ZK-Teco, Zk-Software, Realand, Safescan atd. Více jak 80 typů terminálů, viz přehled zde.


Instalace programu je velice jednoduchá. Po spuštění instalačního programu z dodaného CD proběhne instalace na vaše PC a hned je možné s docházkou pracovat přes novou ikonu na ploše. Vše je samozřejmě popsané v dodané tištěné dokumentaci, včetně možnosti zpřístupnit program i pro ostatní počítače ve vaší síti.
Architektura systému je client/server, založená na moderních komponentách. Uživatelé s informačním systémem Docházka 3000 pracují pomocí prohlížečů, ale není třeba připojení k internetu - vše je nainstalováno u vás na vašem počítači. Tím pádem se ani neplatí žádné další poplatky (měsíční, roční či podobné) a program lze používat i v síti bez nutnosti plateb za klientské stanice - počet s programem současně pracujících uživatelů není nijak omezen a nic se za síťové přístupy nepřiplácí. Pro zadávání příchodů, odchodů, typů práce, krátkodobých a celodenních absencí lze kromě počítače využít i docházkový terminál.
Systém může běžet jak na jediném PC nepřipojeném do počítačové sítě, tak také v jakékoli síti (LAN, WAN, Internet). Na výkon počítačů jsou kladeny minimální nároky a ty jsou dány spíše operačním systémem. Tím může být buď libovolná verze Windows (32 i 64 bitové), tedy Windows 2000, XP, Vista, 7, 8, 10, 11 a ze serverových verzí pak 2000, 2003, 2008, 2012, 2016, 2019 a 2022. Dále pro zkušenější uživatele možnost provozu pod OS Linux. Při využití setů s RasPi, Yuno nebo hostingu v Cloudu není dokonce třeba SW instalovat vůbec. Což může být ideální řešení třeba i pro uživatele systému Apple Mac OS X atd. S programem lze plnohodnotně pracovat i z tabletu, případně základní operace provádět i z mobilního telefonu.

Ukázka administrátorské části programu:
Docházkový systém Docházka 3000 - administrace

A nyní již k samotnému informačnímu systému Docházka 3000. Systém je rozdělen na dvě základní části a to administrátorskou část (viz obrázek výše) a uživatelskou část. V administrátorské části je jsou dostupné veškeré funkce a nastavení systému. Uživatelské menu je po přihlášení přístupné samotným pracovníkům a je rozdělené na tři části.

První část umožňuje zadávání docházky pomocí počítače, pokud k tomuto účelu není připojený terminál. Zadávají se zde jednak příchody a odchody, dále pak krátkodobé absence (přerušení) a celodenní absence. U obou je možné zadat textovou poznámku, která se pak zobrazuje na výpise a v přehledu přítomnosti. To lze s výhodou využít například u služebních cest, kdy pracovník může uvést cíl cesty atd. Dále se zde zadávají typy práce, pokud firma potřebuje vyhodnocovat například práci na jednotlivých zakázkách a podobně. Oprávnění zaměstnanci také mohou editovat docházku ostatních pracovníků podle toho, mají-li na to oprávnění a v jakém rozsahu.
Docházkový systém Docházka 3000 - vstup do vkládání docházky v užvatelském menu

Při používání terminálu k zadávání seancí sice poznámku zadat nelze, lze to však učinit dodatečně v druhé části uživatelského menu pomocí editace poznámek.

Druhá část menu je primárně určena pro tvorbu výpisů (kontrolních listů) docházky. Období, za které chceme docházku zobrazit, je možné zadat buď ručně, nebo využít předdefinovaných tlačítek. Oprávnění zaměstnanci mohou kromě své docházky vypisovat také docházku ostatní pracovníků v závislosti na jejich právech.
Docházkový systém Docházka 3000 - vstup do prohlížení docházky z uživatelského menu

Také mohou provádět převody přesčasů mezi týdny (v případě týdenní evidence) nebo měsíci (v případě evidence měsíční). Je zde také možné prohlížet stav dovolené, takže zaměstnanci mohou zjistit jak dovolenou čerpali, kolik jim ještě zůstává atd. Na následujícím obrázku vidíte příklad týdenního výpisu docházky:

Docházkový systém Docházka 3000 - týdenní výpis docházky

Pro ukázku měsíčního výpisu klikněte ZDE a pro podrobný výkaz ZDE
Na výpise je vidět příchody a odchody včetně kódu přerušení. Kód nula znamená standardní příchod do práce či odchod domů. Ostatní čísla udávají typ absence (přerušení). Například kód 3 je služební cesta. Místo kódů může program vypisovat zkratky názvů absencí. Tyto zkratky, v programu nazývané symboly, definuje administrátor při konfiguraci programu. Dále je možné na konci výpisu nechat zobrazovat legendu, ve které je vždy uveden kód absence s plným slovním popisem:
Docházkový systém Docházka 3000 - legenda kódů absencí kontrolního listu

A nyní dále k výpisu. Za příchody a odchody je ještě v hranaté závorce uvedeno číslo práce. To samozřejmě jen v případě, že firma typy práce používá a zaměstnanec si je vyznačil.
Ve sloupci odpracováno je dále vidět, jaká doba je za celý den započtena do odpracované a ve sloupci Balanc je vidět případný přesčas. Poslední sloupec Přestávky udává časy povinných přestávek v práci. Odchod na přestávku si zaměstnanec vyznačí buď sám, nebo je mu programem vložena automaticky. Chování programu v oblasti automatického vkládání přestávek včetně přestávek pevných a způsob výpočtu pracovní doby může administrátor různě nastavovat. Výpisy docházky lze dělat nejen podrobně za jednotlivé zaměstnance, ale také souhrnně za celá oddělení nebo úplně za všechny pracovníky.

Poslední částí uživatelského menu je část Ostatní, ve které se nachází tlačítka pro přístup do jednotlivých modulů systému.
Docházkový systém Docházka 3000 - uživatelské menu s přístupem do dalších modulů

Přístup do jednotlivých modulů nastavuje pomocí oprávnění zaměstnancům administrátor.
Nyní jen krátce k jednotlivým modulům.

Souhrn docházky obsahuje měsíční sestavu přítomnosti. Jedná se o tabulku, kde na jednotlivých řádcích jsou pracovníci a ve sloupcích dny v týdnu. U každého dne je zobrazeno, jestli pracovník byl v práci, případně na jaké byl absenci. Příklad vidíte na přiloženém obrázku:
Docházkový systém Docházka 3000 - měsíční čárkovačka docházky

Na konci sestavy jsou celkové součty. Písmeno P v jednotlivých buňkách znamená přítomnost na pracovišti. Místo kódů absencí je opět možné vypisovat zkratky (symboly) a je možné určit jak musí být krátkodobá absence dlouhá, aby zde byla uvedena. Sestavu je možné vyexportovat např. do Excelu

Výsledovka je užitečná souhrnná sestava vhodná například jako podklad pro zpracování mezd. Obsahuje všechny údaje o docházce pracovníků na jednom místě včetně vyhodnocení počtu hodin odpracovaných ve svátky, noční práce, přesčasů, dobu absencí, atd. atd. Ukázku výsledovky vidíte zde:


Výsledovka docházky zaměstnanců - období 1.1.2003 až 31.1.2003
Docházkový systém Docházka 3000 - měsíční výsledovka docházky pro mzdy

Typ práce je tlačítko, přes které je možné vyhodnocovat čas odpracovaný na jednotlivých typech práce. Je zde jednak souhrn za zaměstnance a dále také celkový souhrn za typy práce, takže sestava slouží například jako podklad při fakturaci zakázky.

Tlačítko Přehled zobrazí aktuální přehled přítomnosti pracovníků. Je mimo jiné možné zjistit, kteří pracovníci jsou přítomní, z jakého důvodu jsou ostatní nepřítomní atd.
Docházkový systém Docházka 3000 - přehled aktuálního stavu přítomnosti

Modul Auta slouží k evidenci a vyhodnocování provozu služebních automobilů. Pracovníci si zde mohou podle oprávnění auta rezervovat, prohlížet jejich plánované cesty, dělat statistiky atd.

Modul Obědy slouží k jednoduché evidenci stravování. Využijí ho například firmy s podnikovou jídelnou. Zaměstnanci si zde mohou objednávat obědy výběrem z jídelníčku. Je možné tisknout různé přehledy, denní objednávky, měsíční sumáře, podklady pro platby za stravu atd.

Modul Spisy slouží pro evidenci tištěné dokumentace firmy, vyhledávání v dokumentech, předávání dokumentů nebo i celých šanonů mezi pracovníky / odděleními atd.

Modul Mzdy obsahuje podporu pro zpracování mezd. Připravuje informace o docházce jednotlivých pracovníků, jejich odpracované době, počtu dní jednotlivých absencí atd. Připravená data je možné snadno exportovat a dále zpracovávat v mzdových programech nebi třeba i Excelu. Zde je příklad:
Docházkový systém Docházka 3000 - zjednodušená sumarizace pro mzdy s exportem do Excelu

Oznámení skrývá jednoduchý modul sloužící k zasílání textových zpráv mezi pracovníky. Oprávněný pracovník může zaslat zprávu buď někomu jinému, nebo třeba i celému oddělení nebo všem. Příjemci se zpráva zobrazí hned při přihlášení do docházky a může na ní třeba i odpovědět. Odesilatel pak má možnost kontrolovat, jak s ní adresáti naložily (neviděli/přečetli/vyřídili/odpověděli) a kdy se tak stalo.

Vyjímky docházky slouží k tomu, aby výpočet docházky pracoval jinak, než je standardně nastaveno. Tím je možné ošetřit většinu potřeb změnit výpočet odpracované doby třeba jen jednoho pracovníka na konkrétní den. Zde se také zadávají vyjímky časů přestávek.

Tlačítko Heslo umožňuje uživateli, aby si změnil přístupové heslo do systému.

Absence je modul sloužící k vyhodnocení absencí, což má širokou škálu použití. Je zde možné například zjistit, kolik času strávili pracovníci u lékaře, na přestávkách atd. Nejdůležitější funkcí však asi je vyhodnocení služebních cest pro potřebu vystavení dokladu o proplacení stravného. V programu je možné zadávat sazby za určité délky služební cesty a podle toho stravné proplácet. Příklad vidíte na obrázku níže, který zároveň demonstruje slovenskou lokalizaci.
Docházkový systém Docházka 3000 - vyhodnocení stravného na služebních cestách s ukázkou lokalizace do slovenštiny

Program také umožňuje evidenci a vyhodnocování pracovní pohotovosti, kdy zaměstnanec sice není na pracovišti, ale musí být v dosahu, aby například bylo možné zavolat jej telefonem. Vyhodnocení této pohotovosti se provádí rovněž zde.

Modul Schvalování absencí umožňuje v programu nastavit, které celodenní absence vložené zaměstnancem musí schválit vedoucí nebo personalista či jiný oprávněný pracovník. Takže vkládání celodenních absencí může mít pracovník buď zakázáno úplně, nebo plně povoleno, nebo povoleno ale s nutností schválení vložené absence nadřízeným a také lze nastavit, které absence musí být schvalovány (například dovolené) a které nikoli (například služební cesta).

Modul Vlož práci slouží na dodatečnou změnu typu práce například v případě jedné služební cesty, během které pracovník pracuje na více projektech.

Kontrola slouží k vytváření sestav obsahujících například nestandardně zadané seance (ručně editované), zjištění přesčasů a rozdílů pracovní doby, sestavy příchodů a odchodů atd.

V modulu Dovolené se nastavuje jednotlivým pracovníkům počet dní dovolené, počáteční stavy dovolených, meziroční převody dovolených atd.

Modul Konec absence slouží k ukončování absencí, ze kterých se pracovník nevrací na pracoviště a nemá tedy možnost absenci ukončit korektně. Stejně tak začátky absencí. Modul asi využijete jen vyjímečně, protože normálně se o toto stará program sám s ohledem na nastavení algoritmu výpočtu.

Noční práce slouží k vyhodnocení nočních prací, prací ve svátky, v soboty a neděle a podobně. Pomocí něho je možné vyhodnocovat například odměny za noční práce, různé příplatky atd.

Modul Průchody umožňuje oprávněním zaměstnancům prohlížet pohyb pracovníků, značení docházky, otevírání dveří atd. Je dostupný pokud je systém napojený na docházkový terminál.
Docházkový systém Docházka 3000 - přehled průchodů

Některé další funkce systému má dostupné pouze administrátor, jehož hlavním úkolem je nastavování chování programu, k čemuž mu slouží jeho administrátorské menu. Má zde nejen plný přístup do všech modulů, ale nastavuje například algoritmus výpočtu docházky jednotlivým zaměstnancům, zařazuje a maže zaměstnance ze systému, nastavuje jím oprávnění, identifikační média atd. Nastavuje chování terminálů, vzhled nejrůznějších sestav, čištění databáze, zadávání oddělení, edituje svátky, nastavuje zaokrouhlování časů příchodů, odchodů, odpracované doby atd.

Má také na starosti nastavení nejdůležitější části docházkového systému, kterou je algoritmus výpočtu docházky. Samotný výpočet docházky lze nastavit pro různé zaměstnance nebo skupiny zaměstnanců odlišně. Způsoby výpočtu se nastavují v takzvaných kategoriích, do nichž jsou pak jednotliví zaměstnanci zařazováni. Kategorií lze vytvořit libovolné množství. Nastavuje se zde výpočet odpracované doby včetně toho, je-li pracovní doba pevná, pružná nebo kombinovaná, způsoby započítávání krátkodobých a dlouhodobých absencí. Vše lze nastavit různě v závislosti na dnu v týdnu. Dále se zde nastavuje způsob vkládání přestávek v práci, který se uplatní v případě, kdy si zaměstnanec tuto přestávku nezadá ručně sám. V každé kategorii může být maximálně 20 různých druhů absencí. Přednastavené jsou (lze to změnit) tyto: Dovolená, Nemoc, Služební cesta, Ošetřování člena rodiny, Překážka v práci, Návštěva lékaře, Přestávka, Náhradní volno, Omluvená absence, Mateřská dovolená a Vojenské cvičení.

Konfigurační možnosti nastavování výpočtu pracovní doby jsou opravdu bohaté. Patří mezi ně také možnost práce na směny včetně střídání těchto směn. V kategoriích se také určuje způsob práce s přestávkami. Lze například určit, zda jsou časy přestávek pevné nebo ne, jak dlouhé mají jednotlivé přestávky být a po jaké době práce se mají vkládat, kolik má být maximálně přestávek za den atd. atd.


Další ukázky některých částí programu:
Níže naleznete ukázky z několika nejdůležitějších částí programu, které se používají nejčastěji. Zdaleka se však nejedná a všechna menu a všechny sestavy, ale jen o několik vybraných základních ukázek. Pokud se chcete s programem seznámit hlouběji, doporučujeme vyzkoušet demoverzi systému dostupnou na webu v levém menu dole.

Hlavní menu administrátora. V pravé větší části jsou nejpoužívanější volby. V levé užší je pak podrobné menu - pod každým tlačítkem se ukrývají další volby. Modré otazníky obsahují podrobnou nápovědu nápovědu ke konkrétní části programu.
Docházkový systém Docházka 3000 - náhled starší verze administrátorského menu


Zadávání zaměstnanců. Povinné volby jsou jméno a příjmení, dále je vhodné vybrat správnou kategorii pracovní doby a oddělení, do kterého zaměstnanec patří. Ostatní volby jsou přednastavené tak, aby vyhovovaly u většiny zaměstnanců. Pouze u pracovníků, kteří mají mít v programu vyšší práva (vedoucí, personalista, mzdová účetní atd.) je vhodné povolit či přepnout požadované položky.
Docházkový systém Docházka 3000 - zadání zaměstnance do docházkového systému


Zadávání oddělení.
Docházkový systém Docházka 3000 - zadání oddělení - organizační struktury podniku

Od verze 6.84 lze navíc definovat i stromovou strukturu s definicí podřízenosti oddělení s neomezeným počtem "větví". Organizační struktura tedy může být rozsáhlá a docházka umožňuje přesnou definici nadřízenosti / podřízenosti, kterou lze dále využít i pro nastavení rozsahu práv vedoucích, kdy mohou mít přístup nejen na své oddělení, ale i na ta podřízená. Viz níže.
Docházkový systém Docházka 3000 - stromová struktura oddělení
V menu pro definici oddělení lze přesně definovat hierarchickou strukturu firmy. Lze nadefinovat i více samostatných stromů v organizační struktuře. Výhodou je pak možnost nastavit vedoucím pracovníkům, zda mají nárok na prohlížení či editaci docházky svého oddělení nebo i oddělení podřízených.
Pokud je potřeba definovat vedoucím pravomoci nestandardně, umožňuje docházka speciální definici různých práv na prohlížení či editace, kde lze definovat i přístup na konkrétní pracovníky či celá oddělení bez ohledu na organizační strukturu a vztahy podřízenosti.


Nastavení úvodních nároků dolovených a provádění meziročních převodů. Samotná čerpání dovolené si zaměstnanci buď sami čipují na terminálu, nebo jim je může například vedoucí či personalista dopisovat přes editaci docházky.
Docházkový systém Docházka 3000 - nastavení nároku na čerpání dovolených


Zadávání svátků.
Docházkový systém Docházka 3000 - databáze státních svátků


Výpis docházky - základní jednoduchý kontrolní list docházky se zobrazením načipovaných příchodů, odchodů, přerušení a absencí, celkem uznané pracovní doby, přesčasů (příp. nedočasů), přestávek a dále týdenních a měsíčních sumářů. V sumářích lze při zatržení volby "Převody" provádět i případné převádění přesčasů z jednoho období (týden či měsíc) do druhého. Převody lze ale i provádět automaticky.
Docházkový systém Docházka 3000 - měsíční přehled docházky stručný


V případě neomluvené nepřítomnosti, kdy zaměstnanec nepřišel do práce a ani nemá nahranou celodenní absenci na den, který má podle rozpisu směn nebo kategorie být pro něj pracovní (má nastavený fond) a nejedná se případně o svátek či den v budoucnosti, je na výpise docházky den takto zvýrazněn žlutou varovnou ikonou. Takže rychle poznáte, na kdy chybí načipovaná docházka nebo není nahraná absence a můžete případně sjednat nápravu.


Výpis se základním rozepsáním čerpaných absencí, které byly zahrnuty do uznané doby a zaměstnanec je tedy nemusí nad-dělávat. Typů absencí a přerušení může být až 20 (Dovolená, Nemoc, Sl.cesta, Lékař, Paragraf, Přestávka, Náhradní volno atd. atd.). Nastavení uznávání každé z absencí se pak provádí v kategoriích (viz níže), kde se i definuje pracovní doba atd.
Docházkový systém Docházka 3000 - měsíční přehled docházky s rozpisem doby uznaných absencí


Editace docházky - možnost ručně doplňovat časy příchodů či odchodů v případě, kdy si například zapomene čipnout. Dále možnost vkládání celodenních i krátkodobých absencí, pokud si je zaměstnanci nečipují na terminálu sami. Přístup do editace lze přidělit i dalším pracovníkům dle nastavení práv - například aby vedoucí mohli editovat docházku pro své podřízené a podobně.
Docházkový systém Docházka 3000 - ruční editace docházky pracovníka
Ručně editované záznamy jsou dohledatelné v historii oprav - lze zjistit kdo, kdy a jak ručně záznamy upravoval, ze kterého počítače úpravu provedl a jaký byl původní záznam před opravou.


Kategorie - nastavení parametrů pracovní doby - pevná, pohyblivá a jejich intervaly, denních fondů, uznávání přesčasů, posouvání a ořezávání příchodů a odchodů, zaokrouhlování, nastavení absencí, přerušení a parametry pro možnost automatického vkládání přestávek dle požadavku zákoníku práce:
Docházkový systém Docházka 3000 - nastavení parametrů směny - kategorie pracovní doby
Důležité je, že pokud nově změníte parametry výpočtů ať již zde v nastavení kategorií, nebo jinde v programu, nezmění se výsledky sestav za stará období, která již prošla uzávěrkou a která jsou v původní podobě dostupná v menu Historická sestava. Museli byste uzavřené období odblokovat a provést přepočet a uzávěrku znovu. Takže nevědomě změnou parametrů výpočtu historické údaje neovlivníte a jsou tak konzistentně stále dostupné kdykoli v budoucnu k nahlédnutí.


Výkaz - velice podrobný měsíční výkaz docházky konkrétního zaměstnance s rozepsáním všech možných typů příplatků, srážek atd. jak v jednotlivých dnech, tak sumárně za celý měsíc:
Docházkový systém Docházka 3000 - měsíční výpis docházky - podrobný výkaz s možností exportu do excelu
Tento výkaz lze podobně jako některé jiné sestavy přímo uložit do xls souborů pro Excel nebo jiný tabulkový program. Ukázku xls souboru s výkazem pro 4 zaměstnance (4 listy v sešitu) naleznete ZDE.


Stručná měsíční docházka - na rozdíl od výše uvedeného velmi podrobného výkazu představuje tato sestava naopak jednoduchou formu zobrazení docházky v měsíci po jednotlivých týdnech, kde jsou uvedeny základní údaje a přítomnosti, absencích a hlavní sumární údaje.


Grafický výpis - zobrazuje formou grafů v časové ose intervaly přítomnosti na pracovišti (modrý pruh) a uznaných přerušení pracovní doby (zelený pruh). Chybu značení docházky zvýrazní červeným pruhem. Samozřejmostí jsou denní součty a ve spodní části měsíční sumáře základních údajů.


Docházkový lístek měsíční - odpovídá papírovému lístku docházky, který lze koupit v papírnictví. Docházka načipovaná na terminálu či přes PC se tak může zobrazit v tomto formátu, pokud jste na něj zvyklí z dřívějška, kdy docházku zaměstnanci vyplňovali ručně nebo na "cvikačkách".

Specifikem lístku docházky je, že na rozdíl od všech ostatních sestav počítá do přesčasu pouze kladné hodiny odpracované nad rámec denního fondu pracovní doby. Nedočasy jsou promítnuty jen v sumě odpracované doby a nevzniká tak záporný přesčas. Což některým firmám vyhovuje více a je to vidět i na sestavě na následujícím obrázku, která ukazuje hromadný měsíční lístek docházky ve formě, jak se zobrazí pokud vyberete více zaměstnanců najednou - třeba celé oddělení nebo všechny.


Kniha docházky - odpovídá papírové předloze Kniha příchodů a odchodů, kterou lze pořídit v papírnictví a na kterou jste byli možná zvyklí před přechodem na elektronickou docházku. Docházka 3000 umí zobrazit načipovaná data příchodů, odchodů a přerušení i touto formou.


Výsledovka - základní sumární sestava pro mzdovou účetní. Sestavu je možné také exportovat do mzdových systémů, takže není třeba data z docházky do mezd přenášet ručně. Lze exportovat i např. do Excelu atd.:
Docházkový systém Docházka 3000 - výsledovka docházky sumární, vhodná pro mzdovou účetní


Přehledka - sestava podobná výsledovce, ale s ještě podrobnějším vyhodnocením složek pracovní doby, absencí, příplatků, srážek atd. atd. Lze jí rovněž exportovat a to i např. do CSV nebo XLS souborů pro přenos dat do takřka libovolného programu:
Docházkový systém Docházka 3000 - přehledka docházky sumární s možností exportu do excelu
Tuto přehledku lze podobně jako některé jiné sestavy přímo uložit do xls souborů pro Excel nebo jiný tabulkový program. Ukázku xls souboru s přehledkou pro 4 zaměstnance naleznete ZDE.
Jedná se o ukázku plné přehledky s výběrem všech položek. Při definici lze samozřejmě určit, které položky Vám zajímají a ostatní pak v přehledce nebudou, čímž se zmenší její velikost (méně sloupečků) a bude tak vhodnější pro případný tisk.


Sestava OIP - sestavu obsahující položky, které při kontrolách vyžaduje Oblastní inspektorát práce. Tedy určení denní pracovní doby, přítomnost a čas v normální pracovní době, odpolední, noční, přesčasech a přestávkách. Tedy údaje obdobné jako na výkaze, ale více rozepsané do podrobností časů začátků a konců jednotlivých položek. Takže při kontrole z inspektorátu práce by měla tato sestava obsahovat vše, co kontroloři od zaměstnavatelů požadují.


Čárkovačka - jednoduchá sestava měsíční prezence:
Docházkový systém Docházka 3000 - stručná čárkovačka docházky


Exporty - Drtivou většinu sestav lze přímo v docházce ukládat i do XLS, CSV, XML nebo HTML souborů. Takže například díky ukládání do XLS (včetně formátu a vzorců buněk) je možné sestavy jako výkaz, výsledovka, přehledka atd. atd. otevřít například v Excelu či OpenOffice nebo jiném tabulkovém programu a zde je buď upravovat nebo s nimi libovolně dále pracovat:
Docházkový systém Docházka 3000 - ukázka otevření podrobného výkazu docházky v Excelu
Docházka také podporuje ukládání dat do mnoha formátů vyžadovaných různými mzdovými programy. Takže je možné data exportovat přímo do mezd a není nutné je přepisovat ručně.


Grafy - několik desítek typů grafů pro názornější zobrazení sumárních údajů docházky. Například grafy nejvíce čerpaných absencí, příplatků, přesčasů, noční či odpolední práce... Poměry těchto údajů promítnuté jak na celou firmu, tak oddělení nebo i jednotlivé pracovníky atd.
Docházkový systém Docházka 3000 - grafické znázornění dat

Grafy na obrázku výše lze zobrazit ve 4 formách - kombinace 3D/2D a koláčový/sloupcový. Dále je v programu celá řada grafů zobrazujících průběžný vývoj různých sledovaných parametrů v průběhu období. Níže například ukázka 4 měsíčních grafů:
Docházkový systém Docházka 3000 - grafické znázornění dat


Přítomnost - přehled aktuálně přítomných a nepřítomných pracovníků:
Docházkový systém Docházka 3000 - přehled stavu aktuální přítomnosti na pracovišti


Průchody - přesné údaje o čipování zaměstnanců na terminálech. Pokud si zaměstnanci "čipují" docházku přes webové rozhraní, jsou i tyto informace zobrazeny (včetně např. IP adresy počítače).
Docházkový systém Docházka 3000 - zobrazení čipování dat přijatých z terminálu


Definice směn, pokud se ve Vaší firmě pracuje na směny:

Systém má silné nástroje na pokrytí různých druhů směnného provozu. Pokud se tedy ve firmě pracuje na směny, případně i kombinovaně ve směnném i nesměnném provozu, je možné v systému zajistit zohlednění požadavků na přidělování a plánování směn. Směny lze rozepisovat jak ručně (dopředu i zpětně), tak je možné i automatické přidělování směny konkrétnímu pracovníkovi na konkrétní den dle zadaných kritérií a čipnutého času příchodu. Při ručním rozepisování směn lze určit oprávnění například pro vedoucí tak, aby mohli definovat směny pouze pro vlastní podřízené.

Typů směn si můžete založit v podstatě neomezené množství. Takže kromě přednastavených ranních, nočních a odpoledních osmihodinovek a denních a nočních dvanáctek si můžete založit i například zkrácenou denní 4,5 hodinovou směnu a podobně. Interval a denní fond každé směny si můžete nastavit sami, stejně tak posouvání či ořezávání příchodů, odchodů, odprac. doby, započítávání přerušení a absencí, přesčasů, přestávek a všech dalších parametrů konkrétní směny.
Pokud je to potřeba, může být část směny pevná a část pohyblivá - tedy pracovník může např. pracovat kdykoli mezi 6:00 a 18:00, ale v rámci tohoto intervalu musí být určitě přítomen např. od 8:00 do 12:00 a celkem za den musí odpracovat např. 8:00 hodin
Navíc lze zakládat i takzvané volné směny, kdy pouze nastavíte denní nebo týdenní fond a je na zaměstnanci, kdy si čas odpracuje. Dokonce lze nastavit i takové směny, které žádný fond přednastavený nemají a prostě veškerá přítomnost na pracovišti (s možností omezení intervalu) je uznaná jako odpracovaná doba i fond zároveň - pracovník nemá nikdy přesčas ani nedočas. Pracuje tehdy, kdy je to potřeba a nemusíte v systému jeho pracovní dobu předem určovat.
Tím, že veškeré parametry směn můžete přenastavit a typů směn můžete mít libovolné množství, tak máte v podstatě neomezené možnosti definice plánu pracovní doby.

Směny hromadně - týdenní plánování směn pro více pracovníků najednou:
Docházkový systém Docházka 3000 - jedna z možností hromadné definice plánu směn


Kalendář směn jednotlivce - nastavování měsíčního plánu směn jednoho konkrétního pracovníka:
Docházkový systém Docházka 3000 - přehled směn jednoho pracovníka s možností úpravy plánu


Zobrazení hromadného měsíčního plánu směn - přehled naplánovaných směn v barevném provedení:
Docházkový systém Docházka 3000 - hromadný měsíční náhled plánu směn

V programu je i roční plán směn, který si můžete prohlédnout Zde.


Editace hromadného měsíčního plánu směn - editace výše uvedeného hromadného měsíčního plánu směn:
Docházkový systém Docházka 3000 - editace hromadného měsíčního plánu směn


Výpis kontrolního listu docházky se zobrazením naplánovaných směn
Docházkový systém Docházka 3000 - zobrazení plánu směn v prohlížení docházky


Obsazení jednotlivých směn lze kontrolovat i pomocí grafů. Takže velice rychle poznáte, zda je každá směna obsazena požadovaným počtem zaměstnanců.
Docházkový systém Docházka 3000 - graf obsazení směn


Plánování směn si můžete výrazně usnadnit tím, že pomocí algoritmu umělé inteligence (AI) necháte program, aby sám vygeneroval plán směn na zadané období. Stačí pouze nastavit podmínky, které chcete aby byly vygenerovaným plánem směn dodrženy. Mezi ně patří určení směn (kategorií), které má program při generování používat
Docházkový systém Docházka 3000 - automatické generování rozpisu směn

Tento automatizovaný systém dokáže projít tisíce možných kombinací plánu směn za vteřinu a vybrat tak během chvilky nejvhodnější variantu plánu směn, která nejlépe splňuje zadané podmínky. Takže vám může výrazně pomoci s plánováním směn, což je někdy pro člověka logicky složitý úkol. Navíc pokud potřebujete, můžete samozřejmě do vygenerovaného plánu libovolně zasahovat a dělat v něm vlastní úpravy.Editace docházky. Ruční úpravy načipované docházky. Například pokud si zaměstnanec zapomene čipnout, nebo mu chcete ručně dohrát například nemoc a podobně. Právo na editaci lze přidělit např. vedoucím a ti pak mohou upravovat docházku svým podřízeným a podobně. Oprávněný pracovník může také nastavovat směny přímo v editaci docházky. A jak je vidět dle sloupečku "Typ práce", umí docházka sledovat nejen zda je pracovník přítomen nebo proč je nepřítomen, ale také co v pracovní době vlastně konkrétně dělá. Typy práce je možné čipovat i na terminálu a také je pomocí něj mohou pracovníci sami v průběhu dne měnit. Dále je na obrázku níže vidět, že v jeden den může pracovník čipnout více seancí - párů příchod / odchod. Takže nejste na rozdíl od jiných systémů omezeni pouze jedním přerušením za den, ale může jich být v podstatě neomezeně.
Docházkový systém Docházka 3000 - ruční editace docházky s možností současné úpravy plánu směn


Výše uvedené načipované typy práce lze samozřejmě hromadně vyhodnotit a to jak dle pracovníků, tak dle typu prováděné práce. Navíc lze za určité práce nastavit hodinové příplatky a systém pak vypočítá odměny přímo v korunách. Tyto odměny umí i exportovat do jiných programů, jako jsou třeba mzdové systémy. Druhou možností využití typů práce je také zadávání zakázek a pak lze sledovat, kolik se na které zakázce odpracovalo a použít tento údaj jako podklad pro fakturaci hotové zakázky odběrateli. Případně lze pomocí typů práce sledovat využití různých strojů a jistě se najdou i další možnosti použití těchto nadstandardních vlastností našeho docházkového systému.
Docházkový systém Docházka 3000 - stručné vyhodnocení prováděné práce


Vyhodnocení typu práce lze zobrazit i podrobněji s rozepsáním odvedené práce každého pracovníka v jednotlivých dnech.
Docházkový systém Docházka 3000 - podrobné vyhodnocení typů prováděné práce či zakázek


Navíc lze program přepnout do režimu, kdy místo výše uvedeného sledování typů práce nebo práce na zakázkách využije zadané kódy jako pracovní poměry. Celý systém typů práce včetně popisek a významu kódů se pak automaticky upraví tak, že lze přehledně evidovat a vyhodnocovat více pracovních poměrů u zaměstnanců, kterým další pracovní poměry nastavíte. Zaměstnanec je pak v systému nadále zadaný pouze jako jedna osoba, ale při čipování docházky (na terminálu i z počítače) lze volit pracovní poměr buď při nástupu nebo ukončení práce (resp. seance). Takže je možné, aby pracovník měnil pracovní poměry i v průběhu dne a může mít jeden den načipováno více prací na různých pracovních poměrech, které pak lze i samostatně vyhodnotit.
Docházkový systém Docházka 3000 - vyhodnocení práce na různých pracovních poměrech

Obrázek výše ukazuje již souhrnné vyhodnocení pracovních poměrů načipovaných zaměstnanci. Na obrázku níže je pak prvotní definování číselníku pracovních poměrů do programu v menu Firma / Pracovní poměry - zadání

Docházkový systém Docházka 3000 - konfigurace pracovních poměrů


Součástí docházkového systému je i jednoduchý mzdový modul, který umožňuje po nastavení požadované výše hodinových sazeb, příplatků, srážek atd. základní náhled mzdové agendy.
Docházkový systém Docházka 3000 - malý mzdový modul je přímo součástí systému


Z pohledu práce s přesčasovými hodinami nabízí systém poměrně rozsáhlé možnosti. Umožňuje ruční převody i převod automatický s možností definice podmínek pro vznik, zaokrouhlování a převádění hodin přesčasové práce. Umí také zobrazit měsíční sumáře s denní podrobností či roční sumáře s měsíční podrobností. Navíc lze dohledat, kdy byl jaký přesčas čerpán včetně zvýraznění přesčasů čerpaných po více jak 3 měsících od jejich vzniku.
Docházkový systém Docházka 3000 - historie přesčasů - vznik, převody a čerpání


Docházkový systém také umožňuje sledování úkonů pro vyhodnocení úkolové mzdy nebo výkonnostní příplatky. Jedná se například o čipování dokončení nějakého výrobku, úkonu či jiného druhu činnosti v průběhu pracovní doby.
V menu "Firma / Úkolová mzda - zadání" založí administrátor do číselníku úkonů seznam možných úkonů - číslo, popis a sazba.
Docházkový systém Docházka 3000 - číselník úkonů úkolové mzdy

Pracovníci pak mohou během pracovní doby buď přes počítač nebo na terminálu BM-Finger čipovat dokončení úkonu zadáním jeho čísla. Systém tak sleduje kdo jaké úkony kdy načipoval a v menu "Ostatní / Úkolová mzda" je pak možné provést vyhodnocení načipovaných úkonů a to jak jejich počtu, tak i ze sazeb vypočtených částek v Kč. Informace se navíc přenáší i do sestav jako je Výkaz, Výsledovka, Přehledka, Exporty do mezd (např. i Pamica která úkolovou mzdu podporuje - počet jednic mzdové složky U01) atd. Administrátor také může přes zatržítko Editace záznamy o načipovaných úkonech upravovat (mazat či doplňovat nová čipnutí), takže v případě chybného čipnutí úkonu zaměstnancem lze provádět potřebné opravy (ty se logují v Historii oprav). Přístup na vyhodnocení je dán právem, které má zaměstnanec nastaveno. Administrátor může editovat a prohlížet všechny. Zaměstnanci se pak dle oprávnění dostanou jen na prohlížení a to buď jen vlastních načipovaných úkonů, všech ze stejného oddělení nebo u ještě vyššího práva pak na všechny pracovníky celé firmy. Právem "Úkony z PC" v editaci údajů zaměstnanců pak lze povolit či zakázat samotné čipování úkonů přes počítač pro konkrétní zaměstnance. Čipování na terminálu však může být pohodlnější a zde se nastavení práva čipování řídí standardním právem pro provádění identifikací, které lze nastavit jak přímo na terminálu, tak i přes webové rozhraní programu.
Docházkový systém Docházka 3000 - číselník úkony úkolové mzdy

Podrobnou příručku k úkonům úkolové mzdy včetně nastavení, čipování přes terminál i PC a závěrečnému vyhodnocení, exportům dat a tisku sestav naleznete v menu "Firma / Návody PDF / Úkolová mzda" nebo pod stejným názvem i na CD ve složce Prirucky. V ní podrobně uvedené informace popisují, jak lze ve firmách pomocí systému Docházka 3000 evidovat dokončení úkonů například při využívání úkolové mzdy. Možnosti nasazení jsou však samozřejmě daleko rozsáhlejší a místo sledování dokončení výrobků a počtu vyrobených kusů konkrétním zaměstnancem lze sledovat i jiné činnosti během pracovní doby a vyhodnocení použít jako doplněk, například ve formě výkonnostních příplatků, sledování četnosti využití strojů kdy se místo dokončení nějaké činnosti či výrobku sledují zahájení práce na konkrétním zařízení a podobně.
Systém Docházka 3000 tímto tedy získává pro firmy další rozsáhlejší možnosti využití než pouhé sledování docházky k vyhodnocení a evidenci pracovní doby.


Pro případy, kdy potřebujete docházku nějakým způsobem vykázat, ale někteří pracovníci si buď nečipují, nebo jimi načipované údaje nelze pro vykazování z různých důvodů použít, existuje několik možností jak i přesto dostat z programu fiktivní docházku vyhovující legislativě a přitom takovou, aby negenerovala příplatky. Program jednak obsahuje modul Generátor, který umí generovat příchody, odchody i celodenní absence a stačí nastavit úvodní parametry generátoru (například náhodný rozptyl jenž zajistí věrohodné časy příchodů a odchodů) . Generátor zapíše údaje přímo do databáze a všechny sestavy je pak používají. Hodí se tedy pro případ, kdy pracovník vůbec nečipuje (ředitel, majitel firmy a podobně). Navíc díky tomu, že generátor před přepisem dat nejprve původní data uloží do historie, je možné se později přes modul obnovy dat z historie k původním záznamům vrátit. Tím je zajištěna možnost dvojí evidence docházky.
Další možností je takzvaná Fiktivní sestava, která v databázi jako takové nic neupravuje a jen zobrazí fiktivní docházku odpovídající legislativě. Skutečné načipované časy příchodů, odchodů atd. v programu zůstanou a lze je použít k vyhodnocení skutečných údajů. Fiktivní sestava slouží jako podklad v případě, kdy skutečné načipované údaje nevyhovují záměru použití. Fiktivní sestava neobsahuje žádné příplatkové údaje (noční práci, víkendy a měsíční přesčasy ani práci ve svátky), navíc dodržuje ostatní legislativní požadavky jako třeba dobu odpočinku mezi směnami minimálně 12 hodin. Umí generovat buď jen dopolední směnu, nebo i střídání ranní/odpolední směny. Věrohodné jsou nejen zobrazené časy příchodů a odchodů, ale i délka přestávky a denní pracovní doby. Je ovšem dodrženo, že přestože denní doba je různá, v součtu měsíce je přesně splněn fond pracovní doby (nevzniká přesčas). Program umí ze skutečné docházky použít celodenní absence, takže pak fiktivní docházka sedí na papírové podklady jako jsou neschopenky, dovolené, propustky, cesťáky a podobně.
Docházkový systém Docházka 3000 - generování fiktivní docházky

Sestava je unikátní pro každou kombinaci pracovník/měsíc/rok. Takže dva zaměstnanci nemají stejné údaje a ani stejný pracovník nemá stejné údaje v různých měsících. Ovšem opakované zobrazení sestavy poskytuje stále tytéž údaje. Nepoužívá se tedy náhodné generování, které by při opakovaném zobrazení stejné sestavy udávalo jiné časy. Sestavu lze podobně jako většinu ostatních sestav i přímo tisknout na tiskárně, exportovat do csv a xls souboru (ukázka), uložit do dokumentů pracovníka, tisknout do PDF nebo odeslat e-mailem.


Zákazníci se často ptají na možnost nastavit v programu automatické změny čipnutých časů příchodů a odchodů. Buď zaokrouhlení například u příchodů na nejbližší vyšší násobek nějakého času (například na čtvrthodiny), nebo posun čipnutého času příchodu či odchodu o nějakou hodnotu. Třeba v případě, kdy si pracovníci výroby čipnou na vrátnici příchod, ale jdou nejprve na šatnu kde se převlékají a na dílnu nastoupí až třeba o 10 minut později a vy chcete čipnutý příchod dělníkům právě o těchto 10 minut automaticky posuvat. Všechny tyto funkce program samozřejmě umí a i mnohé další, dostupná nastavení jsou opravdu bohatě konfigurovatelná. Lze dokonce mít jiná nastavení podle typu směny či kategorie zaměstnance, dne v týdnu, samozřejmě jiná pro příchody a jiná pro odchody, jiná pro nástup na směnu (1. čipnutí) než například pro čipování v průběhu směny (například při odchodech na přestávky, služební cesty, návraty od lékaře a podobně). Kombinací možných nastavení je téměř libovolný počet takže lze zohlednit nejrůznější požadavky.
Pokud vám stačí jednoduché nastavení, například zaokrouhlení (ořezaní) časů příchodů na čtvrthodiny nahoru a odchodů třeba na půlhodiny dolů, nebo nezaokrouhlovat čipnutí ale až vypočtenou odpracovanou dobu, případně časy příchodů a odchodů jen posunout o pevnou hodnotu (příchody většinou nahoru a odchody dolů i když je to možné i obráceně), a toto nastavit různě pro různé směny či kategorie zaměstnanců, pak lze nastavení provést přímo v definici konkrétní směny či kategorie:

Ale když chce komplexnější nastavení, odvozené nejen podle směn či kategorií, ale i podle dnů v týdnu, typů případné čipované absence či přerušení pracovní doby a hlavně podle intervalu doby čipování zapsat konkrétní pevnou hodnotu která se může lišit podle denní doby, využijete možnost nakombinovat si podmínky libovolným způsobem v modulu Posuny časů čipování:

Na ukázce výše je například na prvních dvou řádcích tabulky nastavení, které programu říká, že pokud na libovolné směně přijde pracovník do práce alespoň 10 minut před 6. hodinou, zapíše se mu čas příchodu v 6:00 (1. řádek), ale pokud přijde později, zde konkrétně mezi 5:51 až 6:29, zapíše se mu čas na půl sedmou (2. řádek). Pro odchody platí, že pokud si čipuje odchod mezi 14:01 až 14:35, zapíše se mu odchod na 14:00 (3. řádek tabulky) a veškerá pozdější čipování zapíší odchod na 14:30 (4. řádek). Ovšem z vyjímkou pondělí a středy pro ranní směnu, kdy se pracuje až do 17:00, takže čipnutí odchodů provedená kdykoli po 17. hodině se zapíší na 17:00 (5. řádek pro pondělí a 6. řádek pro středu). Ostatní dny týdne se řídí 3. a 4. řádkem, takže směna v úterý a čtvrtek až neděli končí nejpozději ve 14:30, ne později.
Pro odpolední směnu platí ale v tomto příkladu z ukázky na obrázku výše jiná pravidla změn čipnutých časů příchodů a odchodů, jsou uvedena na 7. až 10. řádku. Včasné příchody na odpolední směnu se zapíší na 14:00 a kdo přijde později než 10 minut před začátkem směny (od 13:51 do 14:29), bude penalizován a zapíše se mu čas 14:30. Ještě pozdější příchody se zde zapíší podle skutečně čipnutého času. Odchody u odpolední mezi 22:01 až 22:40 se zapíší na 22:00 a veškeré pozdější odchody (od 22:41 do půlnoci) se zapíší na 22:30.
Program při kontrole podmínek postupuje od specifičtějších po obecnější, takže ty přesněji definované mají přednost. Navíc lze kombinovat oba způsoby ze dvou výše uvedených obrázků, takže možnosti nastavení automatických úprav čipnutých časů příchodů a odchodů jsou opravdu bohaté a měly by uspokojit i ty nejnáročnější požadavky.


Pomocí modulu Personalistiky je možné sledovat celou řadu dalších osobních údajů pracovníků. Lze evidovat i vzdělání, odborné znalosti, plánovat školení a kurzy, sledovat a plánovat lékařské prohlídky, vést evidenci pracovních pomůcek atd. atd. Do všech číselníků je možné přidávat vlastní nové položky různých typů. Ze zadaných údajů je možné vytvářet sestavy, provádět hromadné vyhledávání na základě vlastních kriterií a další akce.
Docházkový systém Docházka 3000 - personalistika


Náš docházkový systém nabízí celou řadu dalších funkcí a sestav. Je jen na Vás, zda je využijete a rozjede počítačové zpracování docházky naplno, nebo budete využívat systém jen k těm nejzákladnějším věcem jako sledování příchodů, odchodů a čisté odpracovaná doby. Náš docházkový systém se přizpůsobí Vašim potřebám a jestli chcete jen to nejzákladnější, zvládnete to během chvilky. Pokud časem Vaše nároky na počítačové vyhodnocení pracovní doby a návazných agend porostou a budete chtít po programu stále víc a víc, je připraven bez jakékoli další investice splnit Vaše požadavky. Součástí jsou totiž i moduly, které byste na začátku od docházky ani nečekali, jako je modul rezervace služebních aut, komplexní stravovací systém (umožňující objednávky stravy i přes terminály, kontrolu výdeje jídel a i takové speciality jako burzu jídel), systém spisové agendy, modul zasílání zpráv, přístup z mobilního telefonu či tabletu, kompletní webové rozhraní jak pro administraci tak pro běžné zaměstnance a mnoho dalších funkcí již v základní ceně bez nutnosti jakýchkoli příplatků.
Docházkový systém Docházka 3000 - průběžné grafy


V modulu "Plánovací kalendář úkolů" lze plánovat různé úkoly a to nejen osobní, ale i pro celá oddělení či skupiny zaměstnanců. Program kontroluje kolizi úkolu s celodenní absencí. Při čipování na terminálu se zobrazí informace o naplánovaných úkolech na tento den. Úkoly lze i předávat mezi zaměstnanci a podle nastavených přístupových práv editovat úkoly dalších zaměstnanců. Například vedoucí tak může pracovat s kalendáři podřízených a podobně.
Docházkový systém Docházka 3000 - plánovací kalendář úkolů


Modul "Analýza dat - OLAP" umožňuje rozsáhlé analytickému zkoumání dat z docházky, vytváření vlastních sestav, i možnost jejich exportu do Excelu a ukládání reportů. Účelem modulu je poskytovat odpovědi na dotazy typu:
- Kterých 5 pracovníků z oddělení Výroba odpracovalo za minulé čtvrtletí nejvíc přesčasových hodin na nočních směnách?
- Kdo z celé firmy čerpal v loňském roce nejvíce nemocenské vycházející na úterky?
- Jaký je průměr uznané pracovní doby za minulý měsíc v oddělení Sklad?
- Kterým pracovníkům byla v 1. čtvrtletí loňského roku nejčastěji ručně editovaná docházka a jaká přitom byla výše jejich příplatků?
Atd. atd. Typů dotazů, na které lze v modulu OLAP najít odpovědi jsou stovky až tisíce. Stačí si myší naklikat výstupní sloupce sestavy, nastavit případné omezující podmínky, vybrat aplikaci statistických funkcí (sumární, průměry, minima, maxima, počty) na vhodné položky.

Poté nechat sestavu zobrazit a případně v ní upravit řazení dat a podobně. Sestavu lze hned vytisknout nebo data vyexportovat a dále s nimi pracovat třeba v Excelu či jiném programu. Například sestava zobrazená níže ukazuje pracovníky z oddělení Výroba s nejvíce odpracovanými hodinami za 1. čtvrtletí roku 2015 - součtové hodnoty sloupců pro odpracovanou dobu, fond pracovní doby a přesčasy.

Pro lepší přehlednost výsledků sestav je možné převést údaje do grafické podoby. Forma zobrazení pomocí grafů je výrazně názornější, než pouhá sada čísel v tabulkách sestavy. Například graf na ukázce níže zobrazuje sumu uznané měsíční pracovní doby zaměstnanců za leden a únor roku 2017 seřazené podle délky práce v jednotlivých měsících.


Docházka 3000 má rovněž možnost uložit většinu sestav do XLS souborů pro Excel z MS Office nebo tabulkový program Calc z Open Office či Libre Office. Takže data lze dále zpracovávat také v Excelu. Níže naleznete několik ukázek sestav uložených z docházky přímo do Excelu.

Jedná se například o sestavu Výsledovka obsahující sumární data zaměstnanců ve vyhodnocovaném měsíci. Tato sestava je vhodná například pro mzdovou účetní jako podklad pro zpracování mezd. Může obsahovat více než 70 typů položek vyhodnocení dle mzdových složek, ale zobrazují se jen ty, které obsahují nenulové údaje.

Sestava Výkaz docházky obsahuje podrobný měsíční výkaz, tedy nejen sumární údaje, ale rovněž denní přehled s podrobným rozepsáním položek jako jsou časy čipnutí, typ směny a denní fond pracovní doby, uznanou dobu a dobu odpracovanou na pracovišti, přesčasy, přestávky, Noční a odpolední práci, práci ve svátky a víkendech, uznané absence a v nových verzích i rozvržení pracovní doby, příplatky atd. atd. Ve spodní sumární části pak může být podobně jako u výsledovky více než 70 typů vyhodnocení dle mzdových složek, ale opět se zobrazují jen ty, které obsahují nenulové údaje.
Excelová verze výkazu na výše uvedeném obrázku má při hromadném vyhodnocení za více zaměstnanců najednou údaje jednotlivých pracovníků na samostatných listech.

Pokud dáte přednost stručnější měsíční sestavě za jednotlivé zaměstnance, ale chcete mít zobrazeny denní údaje příchodů a odchodů, přesčas a uznanou pracovní dobu bez dalších podrobností, umí docházka v Excelu zobrazit i lístek docházky s těmito stručnými denními údaji.

Sestava Přehledka na rozdíl od lístku docházky přenáší do Excelu data v hromadné formě za více zaměstnanců, kdy každý zaměstnanec zabírá jeden řádek, ve sloupečcích je na jednotlivé dny informace o započtené uznané pracovní době a pokud pracovník čerpal nějakou uznávanou celodenní absenci či přerušení v průběhu pracovní doby, je uvedena i informace o její délce. Viz následující obrázek.
Na konci přehledky za denními údaji jsou pak sumáře ze jednotlivé mzdové složky podobně jako na výsledovce. Přehledka je tedy podrobnější variantou výsledovky doplněnou o denní údaje uznané doby a navíc si můžete sami zvolit, jaké údaje na sestavě chcete mít zobrazeny a do Excelu převedeny.

Kromě řady sestav, které umí docházka uložit do XLS souboru pro případné další zpracování v Excelu nebo jiném tabulkovém programu (např. Calc z LibreOffice), ale umí docházka do Excelu přenášet i další data. Na níže uvedeném obrázku jsou například stručná data personalistiky.
Přenos je ale možný i opačným směrem, což znamená, že docházka dokáže načítat data původně vytvořená v Excelu. Například data docházky nebo opět i data personalistiky, takže pokud docházku teprve instalujete a zavádíte, nemusíte do ní pracně zadávat seznam zaměstnanců ručně, ale můžete jej naimportovat z excelové tabulky.

A Docházka 3000 nezapomíná ani na ty, kteří by si chtěli dělat vlastní analýzu dat. Program přímo v sobě obsahuje analytický modul OLAP a analýzy tedy můžete provádět přímo v docházkovém programu. Takže třeba vypsat zaměstnance z oddělení výroba kteří v minulém čtvrtletí čerpali nejvíce nemocenské a přitom v tomto čtvrtletí mají nejméně nočních směn, či jakýkoli jiný analytický dotaz, můžete sice nechat vyhodnotit přímo v programu, ale pokud jste zvyklí na Excel a řešení podobných dotazů a sestav jeho prostředky jako jsou seznamy, filtry, kontingenční tabulky, kontingenční grafy a podobně, lze podkladová data ve formátu vhodném pro podobné analýzy z docházky uložit přímo do XLS souboru a zpracovat Excelem. V Excelu se otevře sešit s listy obsahující data tabulek faktů a data tabulek dimenzí (časová, personální, dimenze směn, oddělení atd.)
Součástí docházkového systému je i PDF návod, který vás provede možnostmi excelové analýzy docházkových dat.

Zde se uplatní například široké možnosti tvorby kontingenčních tabulek, které jsou jedním z velmi oblíbených analytických nástrojů Excelu a umožňují interaktivně vytvářet sestavy s definovanými položkami a vlastnostmi z podkladových dat tabulek (listů) faktů a dimenzí.
Součástí PDF návodu k excelové analýze je i ukázka propojení tabulek faktů a tabulek dimenzí například přes funkci svyhledat a další nástroje.

A co by to bylo za analýzu a zpracování dat v Excelu bez jednoho z jeho nejsilnějších nástrojů, kterým jsou Grafy. Těmi Excel vyniká jak rozsahem typů a grafických úprav, tak zejména snadností jejich vytváření. Docházka 3000 sama o sobě sice také obsahuje mnoho desítek různých grafů, ale pokud chcete využít možností Excelu, vychází vám program vstříc a z přenesených analytických dat lze vytvářet nejen běžné grafy, ale i grafy kontingenční.
Zde například graf odpracované doby v závislosti na dni v týdnu a s rozlišením pracovitosti jednotlivých pracovníků. Typů možných grafů je ale nepřeberné množství a ti, kteří s Excelem pracují tak nejsou omezeni jen na grafy obsažené v samotném programovém prostředí docházky.

Osm výše uvedených příkladových obrázků ukazuje jen některé možnosti napojení Docházky 3000 na Excel či Calc.
Docházka 3000 sama o sobě poskytuje plnohodnotné programové vybavení pro zpracování docházky zaměstnanců, takže ti uživatelé, kteří s Excelem nenašli společnou řeč a raději se mu vyhýbají, se bez něj plně obejdou. Ale manažeři a vedoucí pracovníci, pro které je Excel v profesním životě často velkým pomocníkem usnadňujícím řadu činností, tak tito jej mohou plně využívat i v oblasti zpracování docházky a analýzám jejich dat. Většinu sestav které lze přímo v docházce zobrazovat a tisknou, lze zároveň uložit do XLS souboru a dále s nimi pracovat ve známém prostředí Excelu, čímž se otevírají mnohé další možnosti využití či napojení na další podnikové systémy.


V pokladním modulu "EET" lze vést elektronickou evidenci tržeb včetně odesílání dokladů na servery daňové správy a následný tisk účtenek zákazníkům s kódy FIK, BKP a dalšími náležitostmi. Jednoduše v menu "Ostatní / EET / Certifikáty" nahrajete svůj certifikát a zadáte jeho heslo. V menu "Ostatní / EET / Provozovna" vyplníte DIČ, ID pokladny a provozovny, adresu, název firmy, zvolíte zda jste plátci daně či nikoli atd. Poté již v menu "Ostatní / EET / Nová účtenka" začnete vystavovat účtenky, odesílat je do EET, tisknout zákazníkům atd. ( ukázka). V menu "Ostatní / EET / Vydané účtenky" vidíte všechny vystavené doklady, můžete znovu do EET odeslat ty, které se při vytváření odeslat nepodařilo, máte přístup k exportu dat dokladů do CSV a Excelu pro možnost dalšího zpracování např. v účetnictví.
Docházkový systém Docházka 3000 - EET


Docházka 3000 je dostupná pro různé SQL servery. Neznalý uživatel prostě jen při instalaci potvrdí výchozí hodnoty a systém se mu nainstaluje sám automaticky včetně databázového systému. Zkušenější IT odborníci ale jistě ocení možnost volby a mohou si při instalaci sami vybrat mezi MySQL, PostgreSQL a Firebirdem. Docházka pak nainstaluje vše včetně zvoleného SQL serveru a zajistí registraci všech služeb do operačního systému, vytvoření databází atd. Je dostupná i verze docházky pro MS SQL server 2008, 2012, 2016 a 2019. Všechny výše uvedené instalace jsou součástí instalačního CD.
K dispozici je však rovněž verze docházky pro databázový server Oracle 10g. Pokud požadujete dodání této verze docházkového systému, je třeba při provádění objednávky specifikovat požadavek na instalaci s Oracle 10g. Například při objednávce přes e-shop uvést v pokladně do položky Poznámka text "Požadujeme instalaci pro Oracle 10g". Poté obdržíte CD s kompletní instalací včetně DB serveru ve variantě Express Edition.


Docházka 3000 a GDPR - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (2016/679/EU)    
Dne 25.5.2018 vstoupí v platnost obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR), které z pohledu zpracování osobních údajů zaměstnanců (dále jen OÚ) v docházkovém systému nahradí dosavadní zákon č. 101/2000 o ochraně osobních údajů. V návaznosti na tuto legislativu obsahuje již SW Docházka 3000 v menu "Zaměstnanci / Nařízení GDPR" funkce s ochranou OÚ souvisejících, tak aby zaměstnavatelům splnění požadavků co nejvíce usnadnil. Jedná se například o následující funkce:
- jaké OÚ o kom a kde jsou uloženy (podklady k analýze)
- evidence záloh databáze a informace jaká data obsahují z pohledu ochrany OÚ
- šifrování dat (úložiště) včetně záloh databáze a síťových přenosů (HTTPS)
- logování kdo kdy a jak s čími OÚ pracoval, hledání v logu a možnost tisku protokolu
- možnost exportu OÚ konkrétní osoby pro splnění práva na přenositelnost
- sledování doby uloženi OÚ s upozorněním na vhodnost výmazu či anonymizace pokud vyprší souhlas a nejsou žádné další právní důvody k uchování
- přímá podpora pro výmaz i anonymizaci OÚ (například výmaz z DB a anonymizace v modulu OLAP) včetně upozornění na seznam záloh databáze obsahující informace o OÚ této osoby
- průvodce pro vytvoření potřebných souhlasů (jaké OÚ, účel zpracování atd.) a následná evidence souhlasů

Účelem těchto a dalších návazných funkcí je tedy zapracování požadavků nařízení GDPR do docházkového systému. Podrobné pokyny naleznete přímo v programu Docházka 3000 v menu "Firma / Návody PDF / Nařízení GDPR" nebo na instalačním či aktualizačním CD programu ve složce "Prirucky" v souboru "GDPR.pdf".


Každou novou verzi docházkového systému důkladně testujeme na všech dostupných verzích operačního systému Windows a to jak 32 tak i 64 bitových. Systém funguje jak na starých Windows 2000, tak na všech novějších verzích včetně Windows 10, 11 a serveru 2019. Docházkový systém zde funguje kompletně včetně komunikace s terminály a to jak biometrickými s připojením přes počítačovou síť, tak se staršími připojenými do sériového portu.
Docházkový systém Docházka 3000 na Windows 10

Funkčnost systému Docházka 3000 byla kompletně ověřena i na novém operačním systému Windows 11. A to včetně komunikace s terminály a všemi dalšími funkcemi docházkového systému.
Docházkový systém Docházka 3000 na Windows 11


Pokud se Vám zdá Docházka 3000 příliš robustní a hledáte spíše triviální aplikaci jen se základními funkcemi pro zcela jednoduchý přehled příchodů, odchodů, absencí a se základními výpočty pracovní doby, přestávek a přesčasů, můžete vyzkoušet program Docházka Start. Ten funguje jak na Windows tak na Linuxu a Apple Mac OS X. Program má jen základní funkce s možností importu dat z biometrických terminálů BM-Finger. Zákazníkům s minimálními požadavky může tento systém dostačovat. Pokud by ale časem Vaše nároky vzrostly a zatoužili jste po plnohodnotné Docházce 3000, lze zadaná data vyexportovat a tak při změně systému nepřijdete o již zadané údaje zaměstnanců a jejich docházky.
Docházkový systém Docházka Start pro Windows, Linux a Apple Mac OS X

Program Docházka Start funguje na všech hlavních platformách počítačových systémů. Tedy na Windows i Linuxu ve 32 i 64 bitových variantách. Příjemnou zprávou pro příznivce počítačů iMac, MacMini a MacBook firmy Apple je i verze pro operační systém Mac OS X. Stejně jako další nabízený produkt Docházka Excel.